starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Dodatkowe dwa miliony

Prawie dwa miliony złotych na aktywizację zawodową bezrobotnych „zarobił” dodatkowo sochaczewski Powiatowy Urząd Pracy. Jeszcze w maju tego roku środki na ten cel wynosiły 2.100.600 zł. W wyniku aktywnych działań, głównie z grantów i konkursów, pozyskano jeszcze dodatkowe pieniądze. Na koniec września suma ta wynosi 3.037.300 zł – poinformował Krzysztof Wasilewski, kierownik PUP. Okazją było posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 29 września pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego.Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano do końca sierpnia tego roku 850 tys. zł. Doliczyć należy do tego umowy zawarte z pracodawcami o refundację kosztów zatrudnienia w wysokości 940 tys. zł. Pozostaje więc 837 tysięcy, lecz już od kwietnia powstają zobowiązania wobec ...

Malowali na morzem

Od soboty 27 września w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 można oglądać wystawę prac dzieci i młodzieży biorącej udział w plenerze malarskim „Sobieszewo 2003”. Organizowany corocznie przez Starostwo Powiatowe plener gromadzi najbardziej uzdolnioną plastycznie młodzież i dzieci z terenu powiatu. W tym roku od 8 do 19 lipca w Sobieszewie wypoczywało i doskonaliło pod okiem instruktorów swoje zdolności 37 uczestników, w tym także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita. Powstało bardzo dużo ciekawych prac, wykonanych nie tylko jedną techniką. Doskonalono techniki malowania na szkle, odlewu w gipsie, wychowankowie wykonali wiele pięknych prac z naturalnych elementów wykorzystujących dary morza, np. muszle. Uczestnicy pleneru utrwalali tez wiadomości z zakresu barwy, kompozycji, perspektywy powietrznej.Instruktorki i wychowaw...

Trzysta tysięcy na plusie

Jak stwierdził na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek, rachunek zysków i strat szpitala za okres od stycznia do sierpnia tego roku wykazał dodatni wynik finansowy na kwotę 296 tysięcy złotych. Sochaczewski szpital jest więc jednym z nielicznych w kraju, który utrzymuje się na powierzchni. Analiza porównawcza przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań zrównoważonych wynikiem finansowym wykazuje zdecydowaną poprawę, zwłaszcza w okresie od kwietnia do sierpnia br. Od stycznia do marca szpital poniósł stratę w wysokości 539 tys. zł, ale od kwietnia zarobił 834 tysiące. Dodatni wynik finansowy spowodował spadek zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Było to niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw lek...

Kandydaci na kierowców

Wprowadzone zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, spowodowały konieczność zmian także w organizacji pracy ośrodków prowadzących naukę jazdy. Dlatego dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Stanisław Wódka zaprosił kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców na podsumowanie pierwszego półrocza. Z ośrodków szkolenia funkcjonujących na terenie powiatu o prawo jazdy w I półroczu przystąpiło do egzaminu teoretycznego 500 osób, natomiast do egzaminu praktycznego 1100 osób. Na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego średnia „zdawalność” w tym okresie wyniosła przy egzaminie praktycznym ok. 30 proc., natomiast przy teoretycznym ok. 70 proc. Wskaźnik ten porównywalny jest z rokiem 200...

Druga runda zmagań o lotnisko

W związku z przeprowadzonymi w dniu 16 lipca prezentacjami dotyczącymi potencjalnych lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy, na ręce starosty Józefa Gołębiowskiego wpłynął list od Andrzeja Piłata, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. List jest zestawem pytań przygotowanych przez zespół w odniesieniu do tej propozycji. Odpowiedzi, maksymalnie szczegółowe (również w formie dodatkowych materiałów i publikacji), będą kolejnym etapem oceny możliwości lokalizacji. Minister pyta między innymi o koncepcję wpisania lotniska w regionalny i krajowy system komunikacyjny łączący główne ośrodki – generatory ruchu (Warszawa, Łódź, Radom, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin); o możliwości rozszerzenia obszaru, uregulowania kwestii własności, warianty komunikowania lotniska z systemem d...

Szybkie działania - Lotnisko Sochaczew

W związku z pytaniami, jakie przesłał minister Andrzej Piłat staroście Józefowi Gołębiowskiemu, starosta skierował list do wiceministra obrony Janusza Zemke. Ponieważ odpowiedzi należy udzielić do 17 października , starosta Gołębiowski prosi o jak najszybszą odpowiedź. Aby przyspieszyć tok prac, list ten obiecało dostarczyć i monitować bezpośrednio ministra Zemke dwoje parlamentarzystów SLD – senator Jolanta Popiołek i poseł Benedykt Suchecki.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Sesja trzynasta, ale nie pechowa

W programie pierwszej po wakacjach, a trzynastej w tej kadencji sesji Rady Powiatu przewodniczący Andrzej Grabarek poddał 22 września radnym pod dyskusję projekty ośmiu uchwał i pięciu informacji. Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmian w budżecie powiatu. Spowodowane to zostało głównie dotacjami celowymi otrzymanymi z ministerstw i funduszy wojewódzkich, przeznaczonymi m.in. na oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne oraz opiekę społeczną.Radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 500 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej przy ZS RCKU. Wyrazili zgodę na dokonanie odpłatnego zbycia na rzecz GDDKiA działki o powierzchni 0,1 ha po 40 zł za 1 mkw., niezbędnej do zakończenia budowy obwodnicy. ...

Powiatowe dochody i wydatki

Realizację powiatowego budżetu w pierwszym półroczu ocenili radni na XIII sesji Rady Powiatu. Najważniejsze wskaźniki przedstawiła skarbnik Antonina Marecka. Plan dochodów, który w skali roku wynosi 38.336.892 zł, wykonany została w kwocie 19.099.372 zł, czyli w 49,8 proc. Największe kwoty to subwencja (oświatowa, drogowa i wyrównawcza) – 13.736.081 zł, dotacje na zadania rządowe i własne – 3.986.277 zł i dochody własne – 1.377.014 zł. Dochody własne składają się głównie z jednoprocentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat komunikacyjnych, częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, opłat z tytułu najmu i dzierżawy, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, a także z dofinansowania inwestycji przez Powiatowy Fundusz Ochron...

100 lat i św. Józef

Nabierają tempa prace komitetu organizującego obchody setnej rocznicy istnienia Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 9 stycznia przyszłego roku, w trakcie uroczystości, do szpitala powróci także jego przedwojenny patron – święty Józef. Spotkanie w dniu 25 września odbyło się z udziałem Krzysztofa Zielińskiego – autora projektu, na podstawie którego ustalono ostateczny kształt tablicy pamiątkowej. Mieścić się na niej będzie postać św. Józefa oraz napis „Dla upamiętnienia setnej rocznicy powstania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz przywrócenia jego patrona św. Józefa – samorząd powiatu sochaczewskiego 1903 – 2003”. Tablica opatrzona zostanie mottem Hipokratesa „Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych”.Wykonana z brązu tablica zostan...

Podsumowanie sportowego roku

Ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w roku szkolnym 2002/2003 w 75 imprezach zorganizowanych przez sochaczewski Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 25 z nich miało charakter regionalny i wojewódzki.Podsumowanie osiągnięć PSZS odbyło się 23 września w Szkole Podstawowej w Paprotni. Obecni byli senator Jolanta Popiołek, starosta Józef Gołębiowski, wiceburmistrz Jerzy Żelichowski, przedstawiciele Rady Powiatu, dyrektorzy i uczniowie szkół, a gościem honorowym był Jan Szczepański – bokser, mistrz olimpijski wagi lekkiej z Monachium z 1972 roku. Prezes Związku Mieczysław Głuchowski określił ten rok jako bardzo udany. Osiągnięte 16 miejsce (na 42 powiaty) jest poprawieniem ubiegłorocznej pozycji. Wpłynęła na to wzorowa, jak to kilkakrotnie podkreślał, współpraca z władzami powiatowymi i szko...