starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Tańczyli po irlandzku, mówili po niemiecku

Zapoczątkowana przez Radę Europy podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 r. inicjatywa Europejskiego Dnia Języków Obcych rozwinęła się i zaowocowała tysiącami przedsięwzięć podjętych w całej Europie.Częścią tego przedsięwzięcia była organizacja I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym. Co rok organizatorem konkursu będzie inna szkoła średnia. Laureaci I Konkursu nagrodzeni zostali 26 września. Do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Chopina przybyli m.in. senator Jolanta Popiołek, starosta Józef Gołębiowski, którzy objęli konkurs swoim patronatem, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, radni powiatowi, dyrekcje szkół i młodzież, głównie z ZSO im. J. Iwaszkiewicza, kt&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 25 września Starosta Józef Gołębiowski i członkowie Zarządu Powiatu podziękowali za dotychczasową pracę byłej dyrektorce Domu Pomocy Społecznej Irenie Pierzchale, która postanowiła zakończyć swoją karierę na tym stanowisku. Pani Irena otrzymała list z podziękowaniami i kwiaty, przekazała staroście protokół zdawczo – odbiorczy przekazania majątku, dokumentacji i spraw w toku w DPS. Od 1 września tego roku nowym dyrektorem jest Justyna Nowak – Sobotta. W krótkiej rozmowie podkreślano społeczne cele istnienia takich placówek, a dotychczasowe przychylne zainteresowanie władz powiatu tymi problemami skutkuje dobrym stanem opieki socjalnej. * Zarząd przyjął założenia do budżetu powiatu na rok 2004. Wśród 12 głównych zakłada się m.in., że jednostki budżetowe os...

Spotkanie mazowieckich starostów

Bardzo bogaty program miał odbyty w dniach 18 i 19 września w Grodzisku Mazowieckim Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, w którym udział wziął starosta Józef Gołębiowski.Konwent rozpoczęło wystąpienie sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich Rudolfa Borusiewicza, który omówił dotychczasowe działania związku mające na celu poprawę funkcjonowania powiatów, a zwłaszcza współpracy z organami centralnymi i wojewódzkimi. W tym celu powołano do życia m.in. okrągły stół w sprawie służby zdrowia, skierowano szereg wniosków o zmiany w ustawach budżetowych, zorganizowano ogólnopolskie centrum szybkiej wymiany informacji internetowej, co przyspiesza fazę decyzyjną niektórych instytucji rządowych.O relacjach samorządów wojewódzkich i powiatowych w zakresie wdrażania sektor...

Niepotrzebne zmiany

Docierające do Sochaczewa pogłoski o kolejnych przygotowywanych przez mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zmianach w zasadach podpisywania kontraktów na usługi medyczne w roku 2004 wzbudziły wiele kontrowersji.Jak się okazuje, sochaczewski szpital od 1 stycznia przyszłego roku podlegałby bezpośrednio nie warszawskiemu, jak dotychczas, oddziałowi NFZ, lecz przeniesiony by został do regionu płockiego. Co się z tym wiąże, łatwo sobie wyobrazić. Utrzymywane od wielu lat kontakty środowisk lekarskich i instytucji Warszawy i Sochaczewa zostałyby praktycznie zerwane. Aktualnie nasz ZOZ współpracuje bezpośrednio z 66 warszawskimi i podwarszawskimi szpitalami, klinikami, instytutami i instytucjami zdrowia, zarówno w zakresie leczenia pacjentów, jak i w zakresie szkolenia i specjalizacji kadry medycznej. Jednocześnie podjęte rozmowy z powiatami żyrardowskim i grodzis...

Powiatowe obligacje

Na 3 miliony 700 tysięcy złotych określili w lipcu tego roku radni powiatowi wysokość programu emisji powiatowych obligacji. Konieczność sięgnięcia do takiego środka zaistniała po przedłużeniu procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa na terenie pól czerwonkowskich. Nowa ustawa sejmowa spowodowała konieczność rozpoczęcia całej procedury zmiany od początku, natomiast w tegorocznym budżecie założono, że ich sprzedaż, a co za tym idzie, wpływ pieniędzy do powiatowej kasy, nastąpi już w tym roku.Po ogłoszonym przetargu okazało się, że najkorzystniejszą ofertę emisji przedstawił Bank Ochrony Środowiska S.A. 17 września w siedzibie Zarządu Powiatu doszło do podpisania umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty ...

Sobieszowo 2003 - poplenerowa wystawa MOK Chodaków

W najbliższą sobotę 27 września o godzinie 15,3o w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie nastąpi otwarcie wystawy poplenerowej „Sobieszewo 2003”. Od 8 do 19 lipca Starostwo Powiatowe zorganizowało nad morzem w Sobieszewie plener malarski, w którym wzięło udział 36 uzdolnionych plastycznie dzieci z powiatu sochaczewskiego. W tym roku po raz pierwszy w zajęciach brały udział także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie. Powstało bardzo dużo ciekawych prac, które obejrzeć będzie można właśnie od soboty.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Utrata pachnie jak dawniej

Powoli zaczęliśmy się już przyzwyczajać do tego, że Bzura, Utrata i Pisia zaczynają przypominać rzeki, z nie ścieki. Tymczasem od jakiegoś czasu do starosty Józefa Gołębiowskiego zaczęły docierać informacje o nieczystościach płynących Utratą. Po natychmiastowych interwencjach w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie ustalono, że sprawcą tych niespodzianek jest oczyszczalnia ścieków w Błoniu. Aktualnie trwa tam modernizacja i mimo podejmowanych jakoby kroków przeciwdziałających zanieczyszczaniu rzeki zakład ten nie jest w stanie uzyskać parametrów ścieków określonych prawem. Sytuację pogarsza także niski (ze względu na brak opadów) stan wody w rzekach, przez co skutki zanieczyszczenia są dokuczliwsze.W błońskim Urzędzie Miasta podjęto środki zaradcze...

Obradował Zarząd Powiatu

Na wniosek Niepublicznych ZOZ mieszczących się przy ul. Ziemowita Zarząd zdecydował o przekazaniu 8 tysięcy złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację tamtejszej sieci centralnego ogrzewania i kotłowni. Pieniądze przekazane zostaną miastu jako piętnastoprocentowy wkład dofinansowujący tę inwestycję. Jednocześnie Zarząd liczy na podłączenie sieci c.o. do wszystkich pomieszczeń, także po Kolumnie Transportu Sanitarnego. Co prawda, Starostwo liczy na niedługie przeprowadzenie mieszczących się tam wydziałów do pomieszczeń przy ul Piłsudskiego, ale przy okazji takiej inwestycji warto zadbać także o to, co pozostanie dla przyszłych najemców.W związku z planowanym przeniesieniem biur Starostwa budowana przy byłym internacie ZS RCKU jest droga dojazdowa i parking. Na razie dojazd będzie od stro...

Uroczyście, ale skromnie

Spotkanie komitetu organizującego obchody stulecia sochaczewskiego szpitala powiatowego poświecone było głównie rozstrzygnięciu konkursu na tablicę i medale pamiątkowe oraz zgromadzeniu pieniędzy na obchody. Na ogłoszony przez Starostwo konkurs napłynęły trzy prace, z których członkowie nie wybrali bezpośrednio do realizacji żadnego, Postanowiono ze względu na oszczędność, której konieczność zawsze podkreśla starosta Gołębiowski, zrezygnować z bicia medali pamiątkowych, ograniczając się do tablicy, która zostanie wmurowana w ścianę szpitala. Dla dokładnego określenia kosztów jej produkcji i ostatecznego wyglądu postanowiono zaprosić na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w tym tygodniu, twórcę tego projektu. Rozstrzygnięte zostaną wówczas wszystkie problemy i przyj&#...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd PowiatuStarosta Józef Gołębiowski wręczył akty powierzenia funkcji doradców metodycznych. W roku szkolnym 2003/2004 pełnić je będą nauczyciele – Jadwiga Giro (ZS RCKU), Małgorzata Błach (ZS RCKU) oraz Monika Błażejewska (Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza).Starosta podpisał zatwierdzone przez Zarząd ostateczne wersje arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat. Zarząd zatwierdził propozycje zmian dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół. Dotyczy to szkół w Rybnie, Iłowie i ZS RCKU.Pozytywnie zaopiniowano wniosek dyrektora ZSRCKU Dariusza Miłkowskiego, który na wicedyrektorów szkoły zaproponował osoby Jolanty Krupa – Szczepaniak, Marka Marcinkowskiego oraz Elżbiety Kropiak jako kierownika praktycznej nauki zawodu.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż...