starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Nie tylko Chopin

Ładna pogoda i ostatni weekend wakacji ściągnęły tłumy ludzi na Dni Mazowsza, które po raz pierwszy zorganizowane zostały w warszawskich Łazienkach. Impreza była pomysłem promocyjnym województw mazowieckiego i jego wszystkich gmin i powiatów. Prezentacja walorów powiatów Mazowsza, ich osiągnięć i atutów turystycznych i kulturalnych trwała cały dzień. Powiat Sochaczewski prezentował swoje osiągnięcia w alejkach obok Starej Pomarańczarni. Oferty dotyczyły przede wszystkim zabytków, ciekawych miejsc oraz zalet turystycznych, chociaż nie brakowało rozmów o planach inwestycyjnych, zwłaszcza w kontekście wspólnych starań władz samorządowych o lokalizację lotniska „Okęcie II”. Propozycja Sochaczewa wzbudzała ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa zadba...

Powiat na walizkach

Od wielu lat trwają dyskusje nad pomieszczeniami dla Wydziałów Starostwa i placówek powiatowych. Dotychczasowe rozmieszczenie pracowników ogromnie podnosi koszty utrzymania. Wystarczy powiedzieć, że część wydziałów i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Ziemowita, Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Hanki Rawickiej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna gnieździ się w starych pawilonach „czwórki”, a pozostałe wydziały siedzą kątem na głowie miastu.Już niedługo się to zmieni, gdyż zbliżają się do końca zaplanowane prace inwestycyjne, remontowe i adaptacyjne. Przy ul. Kusocińskiego czeka na zagospodarowanie 800 mkw. powierzchni o luksusowym standardzie. Kończone są prace przy modernizacji internatu ZS RCKU, gdzie na parter przeniesie się we wrześniu część wydziałów z ul. 1 Ma...

Ryszard Kalisz u starosty

W ubiegły piątek, 5 września, do Sochaczewa zawitał Ryszard Kalisz, poseł na Sejm RP, jeden z najbliższych współpracowników Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Na spotkaniu ze starostą Józefem Gołębiowskim i senator Jolantą Popiołek zapoznał się z problemami powiatu sochaczewskiego. Główne tematy to oczywiście możliwości inwestycyjne powiatu i zagospodarowanie pól czerwonkowskich, zakończenie budowy obwodnicy i wyprowadzenie z miasta ruchu ciężkich pojazdów. Osobnym tematem było sprawa lokalizacji na lotnisku w Bielicach drugiego portu lotniczego dla Warszawy i Polski Centralnej. Obiecana pomoc w realizacji powiatowych planów może przyczynić się do ich przyspieszenia, a stworzenie politycznego lobbingu wokół budowy lotniska pomóc w decyzji o jego lokalizacji. W powiecie sochaczewskim znajdują się przecież c...

Święto Plonów w Młodzieszynie

Już w najbliższą niedzielę – 14 września w Młodzieszynie odbędą się V Dożynki Powiatowe. Tradycyjne i piękne zarazem Święto nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego ma jak zawsze niezwykle uroczysty charakter. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Młodzieszynie. Po podzieleniu się chlebem, korowód dożynkowy w asyście kapeli ludowej przemaszeruje na stadion sportowy, na którym to przygotowany zostanie festyn dożynkowy. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Koncerty zespołu ludowego Franciszki, kapel Przyjaciele i Kała Jakha i oczywiście gwiazdy Dożynek Krzysztofa Kasy Kasowskiego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach przygotował konkurs wiedzy rolniczej, najmłodsi sprawdzą się w różnych zabawach i mini konkursach, a na wszystkich czekaj...

Powiatowe szkoły po wakacjach

Prawie trzy miliony złotych kosztowały remonty i inwestycje w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. Przygotowanie ich do nowego roku szkolnego podsumowała 26 sierpnia komisja oświaty Rady Powiatu. Członkowie komisji złożyli we wszystkich placówkach wizyty 22 sierpnia, a ich wyniki były tematem dyskusji o stanie poszczególnych obiektów.I tak na przykład Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza w Chodakowie wymaga decyzji odnośnie terminu i sposobu finansowania rozbudowy szkoły, która mieści się dotychczas w trzech, już leciwych budynkach. Tereny przekazane przez kilku laty przez miasto umożliwiają rozbudowę szkoły przy ul. Chopina. Brak konkretnych postanowień uniemożliwia przeznaczenie większych środków na remont dotychczasowych pomieszczeń, gdyż nie wiadomo, jak długo bę...

IACS w powiecie

Alarmujące informacje dochodzące z mediów ogólnopolskich o niedociągnięciach i opóźnieniach w instalacji Zintegrowanego Systemu Zarządzani i Kontroli IACS spowodowały podjęcie tego tematu, nie po raz pierwszy zresztą, przez Komisję Rolnictwa Rady Powiatu.W obecności wicestarosty Marcina Kubiaka, dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa Bogusław Marcinkowski przedstawił problemy związane z przygotowaniem do rejestracji gospodarstw rolnych, które będą miały możliwość uzyskania dopłat unijnych do swojej produkcji. Konieczne jest w tym celu posiadanie rejestracji obejmującej wszystkie posiadane grunty, użytkowanie działki nie mniejszej niż 0,5 ha, lub posiadanie zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, trzoda chlewna). Każdy rolnik musi też mieć swoje konto bankowe.Ewidencja gospodarstw prowadzona jest w części opisowej i kartogr...

Obradował Zarząd Powiatu

W dniu 27 sierpnia, po indywidualnych spotkaniach z dyrektorami szkół powiatowych, Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożone aneksy arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2003/2004. W wyniku zwiększonej liczby oddziałów oraz ograniczenia godzin ponadwymiarowych zatrudniono w szkołach powiatowych ponad 40 nowych nauczycieli, w tym wielu absolwentów szkół wyższych i bezrobotnych.Zarząd Powiatu analizował informacje Wydziału Gospodarki Mieniem. Postanowiono, że w związku z awarią kotłowni w Domu Dziecka w Giżycach w tym roku wykonany zostanie minimalny zakres remontu i zainstalowany podgrzewacz wody. Jednocześnie złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na modernizację kotłowni w 2004 roku,Rozpatrzono wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i w...

Praca w internecie

Chętni do podjęcia pracy lub współpracą z firmą, która pozyskuje i opiekuje się klientami lokalnych łączy internetowych, mogą już zgłaszać swoje kandydatury. Związek Powiatów Polskich wspólnie z firmą DTS zrealizował w 2002 r. projekt SELP, którego podstawowym celem jest budowa na poziomie lokalnym systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu. SELP zapewnia wysokiej jakości korzystanie z zasobów sieci WWW bez konieczności rozbudowy sieci kablowej. Rozbudowa systemu lokalnej dystrybucji internetu i wykorzystaniu łączy radiowych ma również za zadanie stymulację sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój administracji samorządowej. Łącza takie mają zasięg do 2000 m, co pozwala na zgromadzenie 50 – 100 odbiorców z terenu, gdzie nie sięga linia kablowa, lub zbyt droga jest TP S.A. Ich opłaty ...

Samorządy w Internecie

Prawie 70 proc. polskich gmin i ponad 93 proc. powiatów ma własne serwisy internetowe, a ich liczba rośnie w roku na rok. Spośród 379 powiatów serwisy posiada 355 (93,4 proc.). Na 1594 gminy wiejskie przypada 977 serwisów, na 307 miast i 577 gmin miejsko-wiejskich – 752. Witryny posiadają także wszystkie województwa. W ciągu czterech lat liczba gmin mających własne strony www wzrosła ponad trzykrotnie (w 1999 r. było ich 503), ponad dwukrotnie liczba www w powiatach (w 2000 r.- 154).Najlepsze samorządowe strony internetowe strony internetowe zawierają nie tylko bogate informacje o regionie. Można także dowiedzieć się z nich, jakie sprawy i w jaki sposób załatwić w urzędzie, a także znaleźć potrzebne do tego formularze (obecnie coraz więcej tego typu wiadomości będzie można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej), jaki...

Zielony Kuwejt

Ceny paliw energetycznych, a co za tym idzie, energii cieplnej, zaczynają przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin. Rozwiązaniem ich problemów może być nowe, ekologiczne i naturalne paliwo. Jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych, która może być surowcem do produkcji najtańszego paliwa, jest wierzba energetyczna. Jej cena jest ponad dwa razy niższa od ceny oleju opałowego i prawie dwa razy niższa od ceny gazu ziemnego. Już od 10 lat jest wykorzystywana jako paliwo, głównie na terenach wiejskich (w Dani popyt przekracza podaż), a w Polsce w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i podkarpackim. Zainteresowani jej produkcja są głównie posiadacze małych gospodarstw rolnych. Ciepłownie na biomasę istnieją już m.in. w Sępólnie Krajeńskim i Nowej Dębie. Swoje plantacje upraw zaczę...