starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Bardzo sprawni niepełnosprawni

Już po raz dziesiąty na sochaczewskich obiektach sportowych spotkają się niepełnosprawni z całej Polski. W dniach 5 i 6 września Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” organizuje X OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SOCHACZEW 2003”. Współorganizatorami zawodów są - Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PZSN „Start” Warszawa, Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta, Masterfoods Polska sp. z o.o., Spółdzielnia Inwalidów „Jutrzenka” i Warsztaty Terapii Zajęciowej.Honorowy patronat objęli – Komitet Honorowy Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, Senator RP Jolanta Popiołek oraz Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński.Zawody, organizowane w ramach Europejskiego Roku Osób ...

Mazowieckie pieniadze dla powiatu

Niecałe dwa miesiące trwały przygotowania do powstania „Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”. 5 maja odbyło się pierwsze spotkanie mazowieckich starostów poświęcone temu tematowi, a już 30 lipca starosta sochaczewski Józef Gołębiowski uroczyście podpisał akt umowy nowej spółki. W salach marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika obecni byli także inni członkowie – założyciele – przedstawiciele województwa, powiatów kozienickiego, płockiego, siedleckiego, legionowskiego i Grodziska Mazowieckiego. Gminy reprezentowały Teresin, Mszczonów i Wołomin.Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.420 tysięcy złotych., ale do końca roku planuje się zwiększenie go do ponad 2,5 mln. Dodatkowo Powszechny Bank Kredytowy zabezpieczył 70 milionów złotych dla całego kraj...

100 lat szpitala

Pod kierownictwem Janusza Ciury i Tomasza Połcia, reprezentantów starosty Józefa Gołębiowskiego, odbyło się 1 sierpnia kolejne spotkanie komitetu przygotowującego uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Jak już informowałem, obchody odbędą się 9 stycznia przyszłego roku. Rozpoczną się o godz. 10,oo uroczystą mszą św. w kościele p.w. św. Wawrzyńca. O 12,oo nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego medalionu – płaskorzeźby w Szpitalu Powiatowym, a od 14 w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina część oficjalna i artystyczna. Komitet zapoznał się z pracami nad książką, która ukaże się z tej okazji,. Będzie to monografia nie tylko szpitala, ale i sochaczewskiego szpitalnictwa, którego początki sięgają XV wieku. W 1903 r. car wyrazi...

Obradował Zarząd Powiatu

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. Zarząd Powiatu przyjął informację starosty Józefa Gołębiowskiego o podpisaniu umowy spółki i wyborze pierwszych władz „Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”Zarząd przyjął propozycję Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego dotyczącą przeprowadzenia szerokiej ankiety dotyczącej warunków i komfortu obsługi wśród pacjentów Szpitala Powiatowego i jego specjalistycznych przychodni.W związku z sytuacją finansową Oddziału Psychiatrii Szpitala Powiatowego (leczenie pacjentów spoza powiatu sochaczewskiego nie jest refundowane, co powoduje straty w wysokości ok. 120 tys. miesięcznie) zarówno do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, jak i starostów powiatów, których mieszkańcy leczą się w Sochaczewie, wystosowano pisma z żądani...

Komisja przed żniwami

Sezon urlopowy w pełni, ale rolników to nie dotyczy. W drugiej połowie lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Obecni na nim byli – wicestarosta Marcin Kubiak, dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego, PZZ Szymanów, Mazowieckiej Izby Rolniczej, rad gmin – Termin, Nowa Sucha, Sochaczew i Młodzieszyn, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii. Spotkanie zdominowały trzy, przewidziane w programie, tematy. Nie po raz pierwszy powrócił problem składowania i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Na terenie powiatu nie ma żadnej placówki, która zajmowałaby się rozwiązaniem tego problemu. Sporadycznie zajmuje się tym firma obsługująca sąsiednie powiaty. Padały propozycje, aby te obowiązki, które są zadaniem własnym każdej gminy, przejmował powiat, tworząc jedną centr...

Społecznie, czyli bez diet

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 30 lipca. W imieniu starosty Józefa Gołębiowskiego powołania wręczył Janusz Ciura – członek Zarządu Powiatu. Krótkie zebranie poświęcone było głównie ukonstytuowaniu się pięcioosobowego zespołu Rady. Przewodniczącym został wybrany Zbigniew Madej – pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, zastępcą – Jadwiga Dąbrowska (Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”), sekretarzem – Tomasz Połeć (S.O.S. Zamek), członkami Teresa Michałowska (MOPS) oraz Justyna Nowak – Sobotta (TPD). Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo – doradczego starosty jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społeczn...

100 lat sochaczewskiego szpitala powiatowego

Niecałe pół roku dzieli nas od uroczystych obchodów setnej rocznicy powstania sochaczewskiego szpitala, ale w Starostwie Powiatowym już rozpoczęto przygotowania. Na 9 stycznia przyszłego roku komitet organizacyjny, który spotkał się na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego, postanowił wyznaczyć termin tej uroczystości. Do udziału w pracach komitetu zaproszono m.in. dyrektora Szpitala Powiatowego, dyrektora PCPR, burmistrza Sochaczewa, przedstawicieli załogi i gmin powiatu sochaczewskiegoUstalono wstępne założenia organizacji i przebiegu uroczystości jubileuszowych .Obchody stulecia rozpoczną się mszą świętą w kościele p.w. św. Wawrzyńca, po której, już w Szpitalu Powiatowym, nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej patrona szpitala. Organizatorzy zaproponują Radzie Powiatu przyj...

Na polach bez zmian

Informacje zamieszczone w „Ziemi Sochaczewskiej” (Co wyrośnie na tych polach?) tchną odrobinę kurzem historii, może wynikającym z zamiłowania autora do staroci, a może z prostego lenistwa, gdyż wystarczyło zasięgnąć informacji także w Starostwie, nie opierając się jedynie na wiadomościach „z miasta”. Dlatego zmuszony jestem uzupełnić je, komentarze zostawiając na koniec. Od wielu miesięcy problem „pól czerwonkowskich” zaprząta uwagę sochaczewian. 54 hektarowy teren, będący własnością powiatu, leży jednak w granicach miasta, i dlatego jego władze mają prawo decyzji o przeznaczeniu go pod wybraną działalność. Po decyzji Rady Powiatu (14.02.03) o zamiarze sprzedaży tych pól w formie przetargu nieograniczonego, Rada Miejska (04.04) przyjęła uchwałę o zmianie ich przeznac...

Obradował Zarząd Powiatu

UchwałyZarząd 10 lipca przyjął uchwałę w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym powiatu sochaczewskiego. Pierwszym krokiem, rozpoczynającym te prace, było powołanie zespołu koordynującego. W jego skład weszli starosta i jego zastępca, przewodniczący Rady Powiatu, członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy promocji i rozwoju gospodarczego powiatu, przewodniczący komisji Rady – Budżetowej oraz Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji, skarbnik, sekretarz i dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem. Pierwszymi zadaniami zespołu będzie przygotowanie opracowania zasad oceny inwestycji, które zatwierdzi Rada Powiatu. Zespół zbierał i analizował będzie wnioski inwestycyjne, które określą czas trwania inwestycji oraz jej koszty, określał ich priorytety, przygotowywał propozycje do kolejnych budżetów powiatu. P...

Zalany most

Obfite opady deszczu w dniach 5 i 6 lipca wpłynęły niestety także na stan chodakowskiego mostu na Utracie, w ciągu ulicy Młynarskiej. Nastąpiło znaczne rozmycie korpusu drogi na dojazdach do mostu od strony ulicy Grunwaldzkiej. Spowodowało to konieczność tymczasowego zamknięcia tego mostu dla ruchu kołowego. Dopuszczony został natomiast ruch pieszy po istniejącym chodniku.Roboty związane z usuwaniem awarii na dojeździe do mostu planowane były od 7 do 11 lipca, a obejmowały także prace przy remoncie sieci wodociągowej, która również uległ uszkodzeniom. Powiatowy Zarząd Dróg, zdając sobie sprawę z utrudnień, oddał most do użytku już dzień wcześniej. Awaria spowodowała na pewno kłopoty dla mieszkańców tamtejszych okolic, ale radykalne poprawienie sytuacji nastąpi dopiero w roku 2004, kiedy to, jak obiecywał...