starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Sochaczewscy strażacy z nowym sprzętem od powiatu

14-01-2022 15:49

A A A

Ramfan Ex50Li – jeden z najbardziej wszechstronnych i elastycznych w działaniu wentylatorów służących do natarcia nadciśnieniowego właśnie znalazł się w posiadaniu sochaczewskich strażaków. W piątek, 14 stycznia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Staszica w Sochaczewie nowy sprzęt osobiście przekazała starosta Jolanta Gonta wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Głuchowskim. Wentylator o wartości 25 tys. zł został zakupiony ze środków powiatu.

Strażacki wentylator oddymiający jest urządzeniem do oddymiania budynków z dymu i zanieczyszczeń gazowych. Dzięki jego zastosowaniu akcja ratownicza staje się efektywniejsza, podnosi się bezpieczeństwo i komfort pracujących strażaków.

- Jest wyposażony w najnowszą generację systemu ukierunkowującego strumień powietrza PowerStream, która daje użytkownikowi większą swobodę w zakresie usytuowania wentylatora, redukuje jego hałas i wydłuża zasięg aktywnego działania wewnątrz budynku. Dzięki temu wentylatorowi nasi strażacy zyskali dwie, niedostępne do tej pory funkcjonalności. Dzięki zasilaniu elektrycznemu sprzęt będzie mógł być używany wewnątrz budynków, a dwa tryby pracy, nadmuchowy i wyciągowy oraz dodatkowy, kilkumetrowy rękaw umożliwią wyciąganie dymu i wentylację pomieszczeń bez otworu wylotowego – wyjaśnia bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski. – To nie wszystko, bo otrzymaliśmy również kurtynę dymową, którą montuje się w drzwiach np. wejściowych do mieszkania z klatki schodowej, ograniczając w ten sposób zadymienie pomieszczeń sąsiednich. Dotychczas na wyposażeniu komendy nie było tego typu kurtyn dymowych, stąd nasza radość jest podwójna. Bardzo dziękujemy władzom powiatu za okazane wsparcie – dodaje. Komendant przypomniał również, że w czasie ostatnich lat, samorząd powiatowy na czele ze starostą Jolantą Gonta niejednokrotnie pomagał KP PSP w Sochaczewie w strażackim doposażeniu. – Licząc od 2015 roku nasza komenda otrzymała od samorządu powiatowego m.in. plandeki do zabezpieczania uszkodzonych dachów, kilkadziesiąt kompletów ubrań specjalnych strażaka, pompę beczkową do substancji ropopochodnych. Były to zakupy dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna ich wartość przekracza kwotę 46 tys. zł. Do tego doliczmy jeszcze otrzymane środki w wysokości 18 tys. zł na naprawę nawierzchni placu przed budynkiem strażnicy, jak również 200 tys. zł dofinansowania na przebudowę budynku strażnicy i to obrazuje znaczącą pomoc powiatu – informuje bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski.

Strażacy z KP PSP w Sochaczewie wykorzystują otrzymane urządzenia i specjalistyczne ubrania niemalże przy każdej akcji dbając o bezpieczeństwo i życie mieszkańców całego powiatu. Pozostaje życzyć im jednak, by otrzymany sprzęt nie musiał być wykorzystywany zbyt często.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE