starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Żłobek "Maluch+" w Giżycach uroczyście otwarty

21-01-2022 11:01

A A A

W ramach rządowego programu „Maluch+", który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków - udało się właśnie na terenie gminy Iłów – w Giżycach takie miejsce stworzyć. Dzień Babci – 21 stycznia był ku temu doskonałą okazją, by dokonać uroczystego otwarcia nowej placówki. W piątkowy poranek, w budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach zebrali się przedstawiciele samorządu gminnego, w tym wójt gminy Jan Kraśniewski i sekretarz Katarzyna Michalska, radni, pracownicy, dyrektorzy placówek oświatowych, pomocowych i kulturalnych z terenu gminy, rodzice a także zaproszeni goście, wśród których obecny był poseł Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych i Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Były przemówienia, życzenia, prezenty, uroczyste przecięcie wstęgi. Poświęcenia wyremontowanych pomieszczeń dokonał tutejszy proboszcz ks. Bogumił Bartlewski. Grupa dzieci z przedszkola, które mieści się w tym samym budynku przygotowała część artystyczną. Na wszystkich czekały słodkie wypieki a także tort. - To epokowe wydarzenie – tak mówił podczas otwarcia żłobka wójt Jan Kraśniewski, gdyż takie placówki są rzadkością w tak małych miejscowościach jak Giżyce. Od początku stycznia br. do żłobka uczęszcza ośmioro dzieci, które już po adaptacji chętnie biorą udział we wszystkich oferowanych zajęciach.

- Żłobek i przedszkole to są dwie instytucje, ogromnie ważne i niezbędne w życiu każdej społeczności. Utworzenie pierwszego Żłobka "Maluch+" w gminie Iłów pozwoli młodym mieszkańcom kontynuować pracę zawodową, co przyczyni się do polepszenia sytuacji materialnej rodziny a budynek Szkoły Podstawowej nie ulegnie zniszczeniu. To przedsięwzięcie świadczy o gospodarności, wychodzeniu naprzeciw potrzebom mieszkańców, niezwykłej trosce o dobro najmłodszych - mówiła dyrektor żłobka Krystyna Wilczek.

 

Należy nadmienić, iż żłobek powstał dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu Maluch Plus, stąd obecność na jego otwarciu posła Macieja Małeckiego, który nie krył satysfakcji, iż rządowe dotacje ułatwiają życie mieszkańców mniejszych miejscowości a przy tym pokazują jak dobrze i efektywnie może układać się samorządowa i ministerialna współpraca. Z kolei, starosta Jolanta Gonta życząc gminie Iłów dalszego udanego rozwoju oraz sięgania po rządowe środki na różne przedsięwzięcia, wyraziła nadzieję, iż żłobek będzie wizytówką całej społeczności a przebywające tu maluchy będą radosne i szczęśliwe.

ZOBACZ GALERIE