starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Zostań mistrzem gier komputerowych

24-01-2022 09:15

A A A

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie zaprasza uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu sochaczewskiego do udziału w pierwszej edycji powiatowego turnieju e-sportowego „Mistrz gier komputerowych”.

 

 

Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Dariusza Miłkowskiego oraz pod patronatem honorowym starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta. Nagrody w konkursie funduje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Z ramienia szkoły za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Justyna Kwiatkowska-Kornatko.

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja e-sportu, ale przede wszystkim integracja uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w zespole z zakresu współpracy drużynowej i komunikacji pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, wzbudzenie zdrowej rywalizacji, utworzenie możliwości wyłonienia nowych talentów, rozwinięcie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych.

Konkurs skierowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół powiatowych w Sochaczewie, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski: LO im. F. Chopina, ZS CKP, ZS RCKU, ZS im. J. Iwaszkiewicza, ZS w Teresinie oraz MOW-u w Załuskowie.

 

Każdy zawodnik może grać tylko w jednej drużynie (w tym podział na drużyny CS:GO i LoL). Każda z drużyn musi mieć pięciu zawodników, wraz z wyznaczonym przez jej członków kapitanem. Jeżeli maksymalnie dwóch z zawodników nie będzie mogło brać udziału w meczu, należy zgłosić na jego miejsce osobę rezerwową (musi należeć do tej samej klasy/grupy), najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem meczu. Sposób wybierania drużyn reprezentujących szkołę (lub klasę/grupę w przypadku części rozgrywek wewnątrzszkolnych) nie jest odgórnie ustalony, lecz zaleca się wybór poprzez wewnętrzne eliminacje międzyklasowe/grupowe przed terminem turnieju. Wytypowana drużyna ma obowiązek zarejestrować się do turnieju za pomocą formularza, do którego link zostanie podany na serwerze discord. Członkiem drużyny może być osoba: pełnoletnia (w przypadku niespełnienia wymagań należy napisać zgodę rodzica/prawnego opiekuna), nieposiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Cały turniej będzie oparty na systemie podwójnej eliminacji. W czasie przebiegu turnieju nie przewiduje się opcji rewanżu/ponownego rozpatrzenia wyniku, lecz jeżeli zajdzie taka potrzeba z powodów losowych, organizatorzy planują taką możliwość.

Terminy poszczególnych rozgrywek są ustalane poprzez zgodę obu stron na jeden termin, mieszczący się w przedziale czasowym podanym przez organizatorów turnieju. Przed ostatecznym terminem rozgrywki przewiduje się 10-20 minut na ostatnią konfigurację sprzętu/omówienie taktyki przez drużynę. Wraz z wyżej wspomnianym czasem, na rozgrywkę obie z drużyn mają obowiązek stawić się 30 min. przed zaczęciem gry. Brak ustalenia terminu skutkuje eliminacją obu drużyn. W przypadku nie stawienia się jednej ze stron, zostaje ona wyeliminowana przez walkower. Wszelkie zauważone i rozpoznane użycie software’u/błędów gry wspomagających rozgrywkę jednego z członka drużyny (różnego rodzaju cheaty/exploity) wiąże się z natychmiastową eliminacją całej drużyny z turnieju bez możliwości rewanżu/ponownego rozpatrzenia wyniku. Tyczy się to również sytuacji, kiedy system gry zrobi to za organizatorów.

 

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca stycznia br. W turnieju biorą udział po dwie drużyny (jedna drużyna na jeden tytuł) wyłonione z zaproszonych do turnieju szkół. W wewnątrzszkolnej części uczestniczą uczniowie z klas od I do III. Zawody składać się będą z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Mają charakter rywalizacji zespołowej. Etap szkolny powinien odbyć się do 31 stycznia br. w każdej szkole, która została zgłoszona do konkursu. Natomiast etap powiatowy zaplanowano po 20 lutego 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie

 

Szczegóły i zasady konkursu dostępne są w regulaminie a ten dostępny jest na (www.losochaczew.pl) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY.

 

ZOBACZ GALERIE