starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sochaczewie

29-04-2022 10:03

A A A

Konkurs ofert w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie na terenie Powiatu Sochaczewskiego

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z inwazją rosyjską w Ukrainie, wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wymagającej nowych, alternatywnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jest to zjawisko nowe i nieznane, pociągające za sobą istotne skutki społeczno-gospodarcze, w wyniku których pojawiają się nowe zagrożenia społeczne przekładające się na niższą jakość życia i pracy zarówno mieszkańców, jak i uchodźców. Zarząd Powiatu w Sochaczewie chce wesprzeć podmioty niepubliczne w realizacji zadań na rzecz mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz przybyłych do powiatu uchodźców w działaniach, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W szczególności skutkom izolacji społecznej takim jak np.: pogorszenie jakości życia psychospołecznego odbiorców zadania oraz pogorszenie ich sytuacji materialno-bytowej. 

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wskażą działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom inwazji na Ukrainę: wsparcie dotyczy uchodźców, organizacji oraz społeczności lokalnych, odpowiadające ich potrzebom obecnie i w przyszłości. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień: 26 maja 2022 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - oferta, która wpłynie po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Powiatu w Sochaczewie poniżej:

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE