starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nowy budynek ZS RCKU – prace trwają

22-06-2022 08:35

A A A

Firma Moderndom ze Skierniewic realizuje kolejną ważną dla samorządu powiatowego inwestycję. Inwestycję – o tyle ważną, bo dotyczącą budowy nowego obiektu gospodarczo-dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 

Pod koniec maja br. firma przejęła plac budowy a tymczasem w minionym tygodniu teren inwestycyjny odwiedził Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, który jest w stałym kontakcie z kierownikiem budowy i inspektorem nadzorującym to zadanie. W piątek, 17 czerwca firma rozpoczęła zalewanie ław fundamentowych. Pogoda sprzyja robotom, a te postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jak podkreśla wicestarosta to kolejna znacząca inwestycja samorządu powiatowego w szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym. – Stary budynek był na tyle zniszczony, ze jego remont mógł być droższy od wybudowania nowego obiektu. Należało podjąć decyzję, co z nim zrobić i na co przeznaczyć. Po wielu rozmowach, również z dyrekcją szkoły uznaliśmy, że na fundamentach starego budynku powstać coś nowoczesnego, co podniesie poziom edukacji młodzieży – przyznaje T. Głuchowski, dla którego sprawy oświaty są wyjątkowo bliskie.

Niebawem, dla potrzeb szkoły powstanie budynek o powierzchni 625 metrów kwadratowych a tam znajdą się sale dydaktyczne, świetlica, pracownia, pokój nauczycielski, szatnie czy pomieszczenia warsztatowe. To będzie obiekt spełniający wszelkie standardy. - Jestem przekonany, że młodzież i nauczyciele będą zadowoleni z nowej inwestycji. Obecny Zarząd Powiatu inwestuje w szkolnictwo, w powiatową oświatę. Świadczą o tym nie tylko realizowane projekty jak Erasmus i przedsięwzięcia, ale konkretne inwestycje – budowa hali gimnastycznej przy CKP, boisk przy LO Chopina. Ruszamy z rozbudową Iwaszkiewicza. A i Ogrodnik też w ostatnim czasie otrzymał nowe boisko, piękne patio czy wyremontowane pomieszczenie po dawnej hydroforni – wymienia wicestarosta.

Zadanie jest finansowane ze środków własnych powiatu, wygospodarowanych przez Zarząd Powiatu dzięki wcześniejszym rządowym dotacjom na inne inwestycje samorządu. Inwestycja kosztować będzie ponad 4 mln złotych. Ma powstać do końca bieżącego roku.

ZOBACZ GALERIE