starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Przedwakacyjne posiedzenie Rady Rynku Pracy

22-06-2022 09:17

A A A

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie poświęcone było głównie omówieniu aktualnej sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu sochaczewskiego. Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy w Sochaczewie – Marlena Dębicka przedstawiła dane, które mogą satysfakcjonować i cieszyć, bo już dawno nie było tak niskiej stopy bezrobocia na naszym terenie. Spotkanie, któremu przewodniczył Tadeusz Głuchowski, miało miejsce we wtorek, 21 czerwca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

 

Tym razem członkowie PRRP nie decydowali o przesunięciach w środkach Funduszu Pracy, zaopiniowali jedynie wysokość kwoty finansowania przeznaczonej na szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie. Najwięcej uwagi i dyskusji poświęcono jednak na omówieniu aktualnej sytuacji na rynku pracy.

- Biorąc pod uwagę ostatnią sytuacje na ogólnopolskim rynku pracy zarówno nasze województwo, jak i powiat wypadł dobrze. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia bieżącego roku w kraju wynosiła 5,2%, w województwie Mazowieckim 4,5% a w naszym powiecie 3,4% - przedstawiała Marlena Dębicka. - Na koniec maja liczba osób zarejestrowanych w urzędzie wynosiła 1130 osób, w tym 613 kobiety. Zostało wyrejestrowanych 310 osób z tego: - 101 osób w związku z podjęciem pracy, w tym 59 kobiet, - 129 osób z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, - 18 osób w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego – kontynuowała.

Ponadto, jak wynika z przedstawionych danych z początkiem roku PUP sukcesywnie uruchamiał nabory na wszystkie formy aktywizacji osób bezrobotnych tj.: na szkolenia, na roboty publiczne, na prace interwencyjne, na bony zasiedleniowe, na środki podjęcia działalności gospodarczej, na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy przez przedsiębiorcę, na studia podyplomowe, staże.

Dyrektor PUP przedstawiła też dane dotyczące zarejestrowania na naszym terenie obywateli Ukrainy oraz cudzoziemców. I tak, zgodnie z przepisami ustawowymi obywatele Ukrainy zarejestrowani jako osoby bezrobotne, mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym skorzystać ze środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na dzień 20 czerwca. W sochaczewskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 54 osoby, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br. Ponadto, zgodnie ze specustawą obywatel Ukrainy, kiedy przebywa legalnie może podjąć pracę w Polsce. Pracodawca musi powiadomić PUP właściwy ze względu na swoją siedzibę miejsca zamieszkania, Powiadomienia musi dokonać on-line w terminie 14 dni od dnia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Do 19 czerwca wpłynęło do Urzędu 1 436 powiadomień o powierzenie takiej osobie pracy.

ZOBACZ GALERIE