starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Drogowe inwestycje powiatu w Rybnie

11-08-2022 11:43

A A A

W Rybnie realizowane są dwie duże powiatowe inwestycje drogowe, które w znaczny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu w centrum tej miejscowości. Roboty przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem a w przypadku jednej z nich – dotyczącej poprawy przejść dla pieszych – wszystko wskazuje na to, że zakończone zostaną przed terminem.

 

Przypomnijmy. Miesiąc temu firma Rydmar z Juliopola rozpoczęła prace w ramach podpisanego w grudniu ubiegłego roku zadania na poprawę bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie - na skrzyżowaniu dróg powiatowych.

W Rybnie trwają też zaawansowane roboty drogowe związane z modernizacją drogi powiatowej - blisko kilometrowego odcinka w Rybnie. Inwestycję realizuje firma Strabag.

 

Bezpieczne przejścia

W ramach inwestycji związanej poprawą przejść dla pieszych prowadzone są prace na ulicach: Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i alei Kasztanowej. Na początku były to roboty rozbiórkowe i ziemne. – Teraz roboty są w dość zaawansowanej fazie. Ku końcowi zbliżają się roboty brukarskie. W najbliższym czasie pozostanie do zrealizowania remont istniejącej nawierzchni drogi na wskazanych w projekcie odcinkach, zostanie ułożona warstwa ścieralna – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Ponadto, jak dodaje, prowadzone będą prace dotyczące wprowadzenia nowej organizacji ruchu, bowiem głównym założeniem tego zadania jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Dlatego też zbudowana tu zostanie m.in. tu tzw. wyspa azylu, czyli miejsce zatrzymania pieszego między jezdniami w obu kierunkach. Obok bezpiecznych przejść, chodników dla pieszych powstanie w obrębie wskazanych ulic nowa nawierzchnia, ale też oznakowanie pionowe i poziome, w tym znak D-6 w kasetonie z doświetleniem przejścia dla pieszych z zespołem ogniw fotowoltaicznych z wysięgnikiem do 6,5 m. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowane będą też urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak: bariery zabezpieczające ruch pieszych, najezdniowe punktowe elementy odblaskowe, progi zwalniające, latarnie doświetlające rejon przejścia dla pieszych. Inwestycja wykonana zostanie za kwotę 1,1 miliona złotych.

 

Droga w Rybnie

Równolegle, w Rybnie trwa druga powiatowa inwestycja drogowa, realizowana przez firmę Strabag. Modernizowany jest odcinek drogi o dł. 785 m ze strategiczną dla inwestycji przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Rybno – Józin, z ważną dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zmianą jego geometrii. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,3 mln złotych. Wartości inwestycji wynosi ponad 4 mln złotych, przy udziale środków własnych powiatu sochaczewskiego i gminy Rybno. – Wykonano tu już podbudowę z kruszywa, wykonawca jest na etapie ustawiania tzw. oporników. Następnie, będzie przymierzał się do ułożenia warstw bitumicznych - wiążącej i ścieralnej. Będzie też przygotowywał obrzeża i konstrukcje pod chodniki – mówi o prowadzonych robotach drogowych w Rybnie M. Dębowska.

Cały czas remontowany odcinek jest wyłączony z ruchu publicznego, wyznaczone są objazdy.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż odcinek tej drogi o długości 450 m – znajdujący się na terenie gminy Sochaczew – od strony Żdżarowa wyremontowany zostanie zgodnie z harmonogramem – w 2023 roku. Środki, z kolei na ten fragment drogi pochodzą z rządowego programu - Polski Ład. Samorząd powiatowy pozyskał na tę inwestycję ponad 2,3 mln zł. W kosztach inwestycji partycypować będzie też gmina Sochaczew.

 

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIE