starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

XXXVIII SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

18-11-2022 15:19

A A A

W piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia petycji z dnia 25 sierpnia 2022 roku;

b) przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021-2027”;

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

d) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022;

e) uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023;

f) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku;

g) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

5. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Zachęcam również do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE