starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Sprawniej, bezpieczniej – nowe rondo w Żukowie

23-11-2022 13:36

A A A

W miejscu niebezpiecznej krzyżówki w Żukowie, w ramach dotacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w naszym powiecie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstało całkiem nowe, bezpieczne rozwiązanie - skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W środowy poranek, 23 listopada na briefingu prasowym podsumowano i dokonano otwarcia inwestycji. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o., przebudowa kosztowała 1,8 mln zł. Kwota dofinansowania to blisko 800 tys. zł.

Skrzyżowanie dróg powiatowych w Żukowie przez lata uchodziło za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w powiecie sochaczewskim. Często dochodziło tam do groźnych kolizji a nawet wypadków śmiertelnych. Obecny Zarząd Powiatu dążył do tego, by je przebudować i uczynić bezpiecznym dla wszystkich użytkowników, tak dla kierowców, jak i dla pieszych. Pozyskana przez powiat jesienią 2021 r. dotacja  na realizację inwestycji mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na wybranych przejściach i skrzyżowaniach w powiecie sochaczewskim sprawiła, że przebudowa tego skrzyżowania mogła być zrealizowana.

O tym, jak ważna i zdecydowanie poprawiająca bezpieczeństwo komunikacyjne gmin, miasta, ale i całego powiatu jest to inwestycja mówił na briefingu prasowym m.in. poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu w ministerstwie Aktywów Państwowych -  To ważny dzień dla mieszkańców ziemi sochaczewskiej, ale nie tylko dla kierowców gminy Sochaczew, gminy Młodzieszyn, bo to oni najbardziej skorzystają na otwarciu ronda w miejscowości Żuków. Przebudowa tego skrzyżowania to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sochaczewskiego. W tym miejscu dochodziło do różnych wypadków. Skrzyżowanie w Żukowie było jednym z najbardziej niebezpiecznych na ziemi sochaczewskiej. I dlatego tu zostały skierowane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W ramach modernizacji skrzyżowania, która miała przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, ale też usprawnić ruch samochodów zostały wykonane m.in. roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe), roboty ziemne (wykopy, nasypy), warstwy podbudowy nawierzchni drogowych, przebudowa i budowa chodników, przebudowa zjazdów, odwodnienie drogi poprzez odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych, rozbudowa i przebudowa przejść dla pieszych, przebudowa infrastruktury technicznej w ramach kolizji (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, sieć teletechniczna), oznakowanie pionowe, poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W podsumowującym inwestycję briefingu uczestniczyli m.in.: Maciej Małecki – wiceminister aktywów państwowych, Jolanta Gonta –- starosta sochaczewski, Andrzej Kierzkowski - przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, Mirosław Orliński – wójt gminy Sochaczew, Bogumił Czubacki – członek Zarządu Powiatu, Sylwester Lewandowski – radny Powiatu Sochaczewskiego,  Małgorzata Dębowska – dyrektor PZD, przedstawiciele wykonawcy - firmy STRABAG.

Obejrzyj relację filmową:https://www.youtube.com/watch?v=4n_LAsEXumg&list=PLJ8ztS3J38RXD7FgIC3K0s1FtyqscGje2&index=24

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie