starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Konkurs fotograficzny – do 22 maja czekamy na zdjęcia

12-01-2023 08:24

A A A

Już niewiele czasu zostało, by wykonać, wywołać a następnie dostarczyć zdjęcia na konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Najpiękniejsza jest moja mała Ojczyzna – to nazwa konkursu fotograficznego, organizowanego już po raz siedemnasty przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Skierowany jest on do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Tematyka prac dotyczy wyłącznie obszaru powiatu sochaczewskiego. Uczestnicy mają do wyboru trzy kategorie. Organizator czeka na prace do 22 maja br. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. Tradycyjnie dla najlepszych autorów zdjęć czekają atrakcyjne i cenne nagrody.

 

Konkurs fotograficzny, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, przy współpracy ZS RCKU skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sochaczewskiego. Jeśli chodzi o kategorie tematyczne, to obok cieszącej się największą popularnością – natury, można nadsyłać zdjęcia także z serii: portrety (ludzie oraz zwierzęta). Trzecia kategoria zmienia się co roku. W tym roku dotyczy hasła „Miejsca znane i lubiane w powiecie sochaczewskim”.

Jak mówi organizator – Wydział Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie - każdego roku na konkurs spływa około 200 zdjęć. Najciekawsze prace wykorzystywane są do celów promocyjnych powiatu sochaczewskiego. Jednym z jego założeń jest okazanie piękna otaczającej nas Ziemi Sochaczewskiej a także budowanie pozytywnego wizerunku naszej małej Ojczyzny. W przypadku każdej z kategorii, szczególnie ostatniej, czekamy na ciekawe, oryginalne i pomysłowe ukazanie zakątków naszego powiatu – parku, placu, obiektu szkolnego, boiska czy innego obiektu użyteczności publicznej – choć niekoniecznie, bo dla kogoś miejscem znanym i lubianym może być własne podwórko, pobliski las czy łąka. Stąd też organizator uczula, by osoba zgłaszająca prace na konkurs dobrze i właściwie przypisała do zdjęcia jedną z kategorii konkursowych. Inaczej organizator zrobi to, według swoich, subiektywnych wskazań.

Należy pamiętać, że uczeń może dostarczyć na konkurs maksymalnie 4 zdjęcia w formacie 15x21 cm (wszystkie mogą być w jednej kategorii, acz niekoniecznie). Tematyka musi odnosić się tylko do obszaru powiatu sochaczewskiego. Opisane prace z formularzami, należy składać przez pocztę lub osobiście w Starostwie Powiatowym, ul. marsz J. Piłsudskiego 65 (I piętro, pokój 109) z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Finał organizator przewiduje w czerwcu br.

Regulamin oraz potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

 

ZOBACZ GALERIE