starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

XL SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

17-01-2023 09:32

A A A

W poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023.

5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2022 roku.

7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok.

8. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Zachęcam również do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE