starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Ważne decyzje maturzystów z Garbolewskiego

19-01-2023 15:16

A A A

Istotnym elementem pracy z uczniami w ZS CKP jest nie tylko przygotowywanie ich do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ale także wspomaganie ich w wyborze kierunku dalszego kształcenia. W młodszych klasach służą temu zajęcia z doradztwa zawodowego. Natomiast w klasach maturalnych wsparcie odbywa się na trzech płaszczyznach - uczniowie uczestniczą w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY, w spotykaniach z pracownikami firm oraz w spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni.

18 stycznia tegoroczni maturzyści uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielem akademickim filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Małgorzata Brych-Dobrowolska przedstawiła ofertę Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Opowiedziała o wyposażeniu uczelni, programach nauczania, systemie przeliczania wyników maturalnych na punkty oraz udogodnieniach socjalnych oferowanych studentom.

Z całą pewnością, dzięki takim osobistym kontaktom z przedstawicielami uczelni, nasi uczniowie mogą nie tylko uzyskać przydatne informacje o kierunkach studiów, ale też uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i świadomie podjąć jakże ważne decyzje dotyczące ich przyszłości

M.Sz.

Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

ZOBACZ GALERIE