starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Spełnione marzenie, czyli hala sportowa w ZS CKP

23-01-2023 13:19

A A A

16 grudnia 2022 roku odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej przy ZS CKP (https://www.youtube.com/watch?v=uakelv4KsoA). Następnie miała miejsce szkolna uroczystość zaprezentowania hali sportowej uczniom i nauczycielom. Było to ważne wydarzenie dla społeczności szkolnej, tym bardziej, że w oficjalnej uroczystości brali udział jedynie przedstawiciele poszczególnych klas i kilka osób z grona pedagogicznego, gdyż pozostali uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Podczas szkolnego spotkania pani dyrektor Julia Jakubowska omówiła podstawowe zasady korzystania z nowego obiektu i zobligowała uczniów do ich przestrzegania. Następnie zebrani obejrzeli prezentację, udostępnioną szkole przez Starostwo Powiatowe, dzięki której uzyskali wiele informacji dotyczących przebiegu procesu budowy, jej kosztów i pozyskanych środków na tę inwestycję, a także mieli możliwość zobaczenia, jak działają wszelkie udogodnienia i rozwiązania techniczne zastosowane przy wyposażeniu hali. Po części oficjalnej społeczność szkolna obejrzała występ muzyczno–sportowy, który spotkał się z olbrzymim aplauzem.

Wraz z oddaniem hali sportowej ziściło się marzenie uczniów i nauczycieli o obiekcie sportowym, który będzie nowoczesny, funkcjonalny i stworzy wspaniałe warunki do uprawiania sportu. Zrealizowanie tego ogromnego przedsięwzięcia było możliwe dzięki inicjatywie władzy powiatu na czele z starostą Jolantą Gonta i wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, staraniom dyrektor Julii Jakubowskiej oraz wsparciu Rządu Polskiego. Koszt budowy wyniósł ok 9 mln złotych, przy czym 5-milionowy wkład stanowią środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którego pozyskaniu wspierał samorząd powiatowy, poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Właśnie minął miesiąc od otwarcia tego wspaniałego kompleksu sportowego. W hali sportowej, w sali fitness, na siłowni i w sali ćwiczeń odbywają się zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, treningi. Uczniowie mają godne warunki nie tylko do ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu, doskonalenia się w wybranych przez siebie dyscyplinach sportowych, ale również relaksu i wytchnienia. Nieocenione jest zaplecze sportowe – przestronne szatnie i łazienki, w których ćwiczący mogą się odświeżyć po intensywnym wysiłku, żeby potem udać się na dalsze zajęcia lekcyjne. W relacjach uczniów dominuje zachwyt, entuzjazm i przekonanie, że teraz o wiele przyjemniej jest uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i że zostały stworzone wspaniałe warunki, by dobrze przygotowywać się do zawodów sportowych.  Pozostaje więc mieć nadzieję, że zapał i chęci do uprawiania sportu, które u wielu uczniów pojawiły się wraz z możliwością ćwiczenia w nowym obiekcie, przełożą się wkrótce na jeszcze lepsze, niż do tej pory, sukcesy sportowe wychowanków Garbolewskiego.

M.Sz.

Zdjęcia - Szkolne Koło Fotograficzne

 

 

ZOBACZ GALERIE