starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Konkursy świąteczne – zachęcamy do udziału

02-03-2023 14:26

A A A

Święta Wielkanocne już niebawem a tymczasem dwie powiatowe placówki: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Antares” i „Atria” z Sochaczewa przygotowały konkursy świąteczne, skierowane do uczniów z terenu powiatu sochaczewskiego. Jeden dotyczy wykonania wianków z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych a drugi zakłada wykonanie przestrzennej pracy – np. pisanki, stroika wielkanocnego czy też innej ozdoby. Szczegóły poniżej.

 

Najpiękniejsza ozdoba

„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” to tytuł konkursu, organizowanego już po raz trzeci przez placówkę z Załuskowa – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Mogą w nim wziąć uczniowie szkół podstawowych (klasy III-VIII) oraz ponadpodstawowych. Prace wraz z wypełnionymi drukami należy dostarczyć do organizatora do 24 marca br. lub pozostawić w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie w godz. 8.00-16.00 (ul. marsz. J. Piłsudskiego 65). Prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa, technika wykonania również dowolna. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Możliwe jest natomiast nadesłanie ich kilku z jednej placówki. Istotne jest, aby konstrukcja ozdabianego produktu była stabilna i dobrze wzmocniona. Prace będzie oceniać komisja według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, wkład własny pracy, estety wykonania, trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach oraz wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na 30 marca br. w placówce MOW w Załuskowie. Tradycyjnie organizatorzy będą chcieli, by wszystkie ozdoby były przekazane na kiermasz, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony na pomoc w leczeniu mieszkańca z terenu naszego powiatu.

 

Wianek wielkanocny

Z kolei Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sochaczewie „Antares” i „Antria” zapraszają uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego do udziału w konkursie na ekologiczny wianek wielkanocny. Tu organizator przewiduje przyznanie trzech pierwszych miejsc za najlepsze prace. Będą też dyplomy i nagrody niespodzianki dla uczniów zwycięskiej klasy oraz wychowawcy. Przedmiotem konkursu są wianki wykonane własnoręcznie z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych lub materiałów pochodzenia naturalnego. Ozdoby te muszą być wykonane w sposób umożliwiający powieszenie np. na drzwiach, ścianie. Każda klasa może zgłosić do konkursu jeden wianek. Musi też być opatrzona etykietą z danymi klasy, szkoły. Prace powinny być dostarczone do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, ul. Jana Matejki 18 w Sochaczewie najpóźniej do 30 marca br. 

 

Więcej szczegółów na temat konkursów można znaleźć w ich regulaminach a te dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY.

Konkursy odbywają się pod patronatem starosty sochaczewskiego a Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jest jednym z głównych fundatorów nagród.

Zachęcamy do udziału w nich oraz innych, które organizuje Wydział Promocji, Kultury i Sportu wraz z powiatowymi placówkami oświatowymi i edukacyjnymi.

ZOBACZ GALERIE