starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

XLI SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

16-03-2023 15:45

A A A

W czwartek, 23 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) obrony dobrego imienia i autorytetu Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II;

b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

c) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023;

d) przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego;

e) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego;

f) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku;

g) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2022 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2022.

8. Informacja o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2022 roku.

9. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2022 rok.

10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego za rok 2022.

11. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

12. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Zachęcam również do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE