starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Niebawem poznamy „8 Wspaniałych” tegorocznej edycji Konkursu Nastolatków

17-03-2023 08:08

A A A

Doskonale rozumieją znaczenie takich słów jak bezinteresowna pomoc, aktywność w działaniu na rzecz słabszych i poszkodowanych, poszanowanie, empatia. A do tego są młodzi, zdolni, życzliwi dla słabszych, mają marzenia i pasje, które niejednokrotnie wiążą się z niesieniem wsparcia rówieśnikom, osobom starszym, niepełnosprawnym czy zwierzętom. Są wyczuleni na czyjąś krzywdę, ból i cierpienie – tacy są uczestnicy tegorocznej, XVII sochaczewskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

 

Celem przedsięwzięcia jest wybranie i uhonorowanie młodych wolontariuszy wyróżniających się swoją postawą i pracą społeczną. W czwartek, 16 marca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyły się przesłuchania do kolejnej powiatowej edycji konkursu, który promuje wolontariackie postawy wśród dzieci i młodzieży. O miano najlepszego wolontariusza wałczyło w tym roku 11 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu oraz o miano najlepszej drużyny – 6 ekip ze szkolnych kół wolontariackich i drużyn harcerskich.

Powołana przez Lokalny Komitet Organizacyjny komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządów dokonała oceny punktowej. Członkowie komisji wyjawili, że jeśli chodzi o tegoroczny wybór laureata, jak i całej 8 najlepszych wolontariuszy oraz grupy - panowała pełna zgodność i akceptacja. Po trwających kilka godzin przesłuchaniach i rozmowach z młodzieżą jednomyślnie udało się wybrać tych najlepszych wolontariuszy - „8 Wspaniałych” z terenu naszego powiatu.

Laureatów poznamy 19 kwietnia podczas uroczystej gali, która odbędzie w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Poznamy wówczas uczniów, którzy z potrzeby serca pomagają innym zmieniać świat na lepszy. W szkołach organizują różne zbiórki, włączają się w akcje ogólnopolskie, oddolne inicjatywy, pomagają podopiecznym różnych ośrodków pomocowych i leczniczych czy zwierzętom w schronisku, przychodzą z pomocą młodszym np. w odrabianiu lekcji, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i lokalnej społeczności, pomagają osobom niepełnosprawnym, angażują się w pomoc uchodźcom.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie od lat wspiera tę cenną i szlachetną inicjatywę, promującą idee wolontariatu wśród młodzieży a organizatorami sochaczewskiej powiatowej edycji konkursu jest Lokalny Komitet Organizacyjny. Przedsięwzięcie to wspiera też Urząd Miasta Sochaczew, jak i pozostałe samorządy gminy z terenu powiatu sochaczewskiego.

ZOBACZ GALERIE