starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski na rok szkolny 2023/2024

10-05-2023 08:13

A A A

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Kandydaci do szkół mogą składać wnioski o przyjęcie w terminie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Wyjątek!  Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wybiorą oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (niezależnie czy na miejscu pierwszym czy kolejnym), składają wniosek w szkole pierwszego wyboru w skróconym terminie tj.: od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00.  Po tym terminie nie będzie możliwości ubiegania się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w terminie podstawowym. 

W przypadku tego oddziału kandydatów będzie obowiązywała dodatkowo próba sprawności fizycznej przeprowadzona w terminie 1-2 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie ( dotyczy to każdego kandydata, który wybrał ten oddział na miejscu pierwszym lub kolejnym).

Rekrutacja odbywa się za pomocą elektronicznego systemu naboru.

Adres strony dla kandydata:  sochaczew.edu.com.pl

W systemie kandydat zakłada swoje indywidualne konto (ważne! pamiętać login i hasło) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły, a następnie wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów zanosi wraz z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru.

Lista preferencji - to lista wszystkich oddziałów, wybranych przez kandydata, uszeregowanych według poziomu istotności, od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru - to placówka, którą we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydat wybrał na pierwszym miejscu.

Dodatkowe dokumenty do wniosku:

  • Kandydat do oddziału przygotowania wojskowego do wniosku dołącza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w tym oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tego oddziału. Wzór pisemnej zgody rodziców w plikach do pobrania w systemie elektronicznego naboru.
  • Kandydat, który zaznaczy we wniosku, że spełnia dodatkowe kryterium brane pod uwagę w procesie rekrutacji, dołącza do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający jego spełnianie.

UWAGA! Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów z oferty naboru - nie ma żadnych ograniczeń.

Wprowadzanie zmian we wniosku:

W celu wprowadzenia zmian należy zalogować się do systemu, następnie kliknąć pozycję menu: Wniosek. Po kliknięciu odpowiednich odnośników w prawym panelu kandydat może:

  • zmienić swoje dane osobowe,
  • zmienić preferencje,
  • ponownie wydrukować wniosek i dostarczyć go do szkoły.

UWAGA! O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów.

Punkty naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r.                w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Obowiązkowo brane są pod uwagę oceny z j. polskiego i matematyki oraz dodatkowo 2 innych przedmiotów, wymienionych na świadectwie, ustalonych przez dyrektora szkoły dla danego oddziału.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się pod adresem:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17134,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Potrzebne dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji 2023_2024;

- Najważniejsze terminy dla kandydata w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych;

- Plan naboru 2023_2024- oferta dla kandydata;

- rozporządzenie-mein-rekrutacja-2023.

ZOBACZ GALERIE