starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Umowa podpisana - wkrótce ruszy inwestycja na Inżynierskiej

12-05-2023 08:38

A A A

Zaledwie trzy miesiące temu minister Maciej Małecki przekazał na ręce starosty Jolanty Gonta promesę w wysokości 5 320 839 zł na rozbudowę ulicy Inżynierskiej w Sochaczewie a tymczasem w piątek, 12 maja w Starostwie podpisano już umowę z firmą Trakt, która do końca października br. zrealizuje za kwotę blisko 9,5 mln złotych tę inwestycję na odcinku niespełna 1 km.

Środki na rozbudowę tej drogi pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. W jego ramach do gmin, powiatów i miast, popłynie łącznie blisko 3 miliardy zł. Rządowe środki zostaną przekazane na powstanie i wyremontowanie prawie 2 800 kilometrów dróg lokalnych

W 2023 roku największe środki trafią na Mazowsze, w sumie na 111 inwestycji, w tym ponad 5,3 mln zł otrzymał właśnie powiat sochaczewski.

Rozbudowa drogi powiatowej - ulicy Inżynierskiej obejmie odcinek od ulicy Kościńskiego do granic miasta z gminą Nowa Sucha. Otrzymana dotacja z rządowego programu pokryje ok 60% wydatków, resztę – ponad 4,2 mln zł powiat wspierany dofinansowaniem z samorządu miejskiego dołoży z własnych środków. Po dokonaniu rozbudowy droga ma być o jednolitej szerokość 6 metrów, jednojezdniowa, dwupasowa. Co ważne zwłaszcza z uwagi na lokalizację przy niej dwóch dużych firm remontowany odcinek będzie miała zwiększoną nośność do 115 KN/oś. W ramach modernizacji zaplanowano budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i rowu szczelnego, jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów. Co ważne dla mieszkańców korzystających z transportu miejskiego w ramach inwestycji zaplanowano budowę pętli autobusowej, poboczy z kruszywa, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Podpisy pod umową złożyli: Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Paweł Tecław, współwłaściciel firmy Trakt. W briefingu prasowym uczestniczyli także Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych; Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i Tadeusz Głuchowski, wicestarosta; Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa; Anna Pawłowska i Bogumił Czubacki – członkowie Zarządu Powiatu a także Selena Majcher, radna miejska.

Jak wskazał Maciej Małecki to kolejna bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sochaczewa, gminy Nowa Sucha i tych wszystkich, którzy będą korzystali z tej ulicy. - Ruszamy z bardzo potrzebną inwestycją. Ulica Inżynierska przez wiele lat czekała na gruntowną przebudowę. Jak to w małych samorządach - potrzeb bardzo dużo, a budżet ograniczony. Ulica ta potrzebuje całkowitej, kompleksowej modernizacji. I dziś możemy ogłosić dobrą wiadomość - startuje przebudowa tej ulicy. Zostanie tu zainwestowanych prawie 10 milionów złotych. Ulica zostanie rozbudowana a wzdłuż niej powstanie ścieżka dla rowerzystów i dla pieszych, zostanie też zbudowana pętla autobusowa, która ułatwi dojazdy do pracy tym, którzy przy tej ulicy mają swe miejsca pracy – mówił poseł. - Cieszę się, że w tej inwestycji kolejny raz mamy mocne wsparcie polskiego rządu. Ponad 5 milionów złotych rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na modernizację tej ulicy. To działanie jest przykładem tego, jak dużo można zrobić, kiedy wspólnie, zgodnie działają rząd i samorządy. Mamy też wkład samorządu powiatowego, jest też wsparcie miasta Sochaczew. Możemy dziś powiedzieć – rozwijamy Sochaczew. Wspólne, zgodne działanie rządu, samorządów ma najważniejszy cel – poprawę jakości życia mieszkańców – podsumował swą wypowiedź M. Małecki.

Jak ważny jest to moment dla sochaczewskiego samorządu powiatowego podkreślała z kolei Jolanta Gonta, starosta. - Dzień, kiedy podpisujemy umowę na przebudowę ulicy Inżynierskiej jest bardzo wyczekiwanym przez mieszkańców i samych samorządowców. Wielokrotnie Zarząd Powiatu w Sochaczewie rozważał możliwości, aby tę inwestycję przeprowadzić, jednak środków zawsze brakowało. Ulica Inżynierska to tak naprawdę bezpieczeństwo – mieszkańców, ale i tych, którzy dojeżdżają do zakładów pracy. Nie byłoby jej bez wsparcia rządowego, za co bardzo dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie współpraca z gminą miastem Sochaczew. Miasto tu zabezpiecza połowę wkładu własnego a to są bardzo duże pieniądze – dziękuję burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu. Dziękuję też Małgorzacie Dębowskiej, dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg, bo ta powiatowa jednostka napisała wniosek, przygotowała całą dokumentację a następnie czuwać będzie nad realizacją tej inwestycji – wskazywała starosta.

Zadowolenia z podpisania umowy nie krył też burmistrz Sochaczewa, który wspomniał, iż od 8 lat na terenie Sochaczewa trwa modernizacja powiatowych dróg. - Ulica Inżynierska jest ostatnią ulicą powiatową na terenie miasta, która wymaga przebudowy. Wszystkie te inwestycje mają wspólny mianownik – współpracę – samorządów, które wspierane są dotacjami rządowymi – mówił m.in. w swym wystąpieniu P. Osiecki.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE