starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Powiatowy Dzień Strażaka

22-05-2023 10:56

A A A

20 maja 2023 roku w Sochaczewie miały miejsce uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. O godz. 9:40 strażacy i zaproszeni goście zebrali się przy ul. Staszica, gdzie z wieży strażnicy mł. asp. Tomasz Brodowicz odegrał na trąbce hejnał Sochaczewa, będący sygnałem do wymarszu do kościoła na mszę świętą.

Po mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem kapelana powiatowego strażaków ks. Zbigniewa Żądło zebrani udali się na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty apel.

Apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości kpt. Arkadiusza Ciechaniaka meldunku, który przyjął Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Zimochocki. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu narodowego.

Zgromadzonych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie st. bryg. Maciej Bieńczyk, podsumowując działalność strażaków w minionym roku, jak również dziękując za otrzymywane wsparcie.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom wręczono medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. W trakcie uroczystości druhom OSP Antoniew wręczono także akt włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uhonorowano też specjalną nagrodą starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta, dh Bartłomieja Kobylańskiego, naczelnika OSP w Giżycach za bohaterską postawę, którą było podjęcie czynności ratunkowych wobec osoby, która straciła przytomność na skutek doznania wylewu.

Nagrodę Starosty otrzymał również Hubert Woźniak – uczeń Liceum Ogólnoształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie za zajęcie III miejsca na etapie wojewódzkim w ramach ogólnopolskiej edycji XLV Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Podczas okolicznościowych przemówień padły słowa podziękowania dla strażaków za ich ofiarną służbę oraz życzenia bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych.

W uroczystym apelu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, a także wielu sympatyków straży pożarnej. Samorząd powiatowy reprezentowali m.in.: starosta sochaczewski Jolanta Gonta, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, członek Zarządu Powiatu Anna Pawłowska. Uroczystość uświetnił występ orkiestry z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słubic.

st. kpt. R. Krupa

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE