starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Poznaj Garbolewskiego – 4 edycja Powiatowo – Miejskiej Gry Ulicznej

23-05-2023 08:17

A A A

ZS CKP – „Garbolewski” oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zapraszają szkoły podstawowe znajdujące się na terenie gminy Sochaczew do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w grze miejskiej 14 czerwca 2023 roku. Gra rozpocznie się w budynku ZS CKP o godzinie 10.00. Przewidywany czas trwania – około 3 godzin. Organizatorem gry jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.

Powiatowo–Miejska Gra Uliczna ma na celu przybliżenie sylwetki Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego – patrona szkół w ZS CKP w Sochaczewie, kształtowanie postaw prospołecznych, promocję szkoły w środowisku lokalnym, przybliżenie kierunków kształcenia w ZS CKP w Sochaczewie, integrację społeczności lokalnej, promocję miasta oraz instytucji (szkół) uczestniczących w grze, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu i rozwijanie umiejętności manualnych oraz zainteresowań sportowych.

 

Każda, zaproszona do udziału w grze, szkoła otrzyma w bieżącym tygodniu pakiet informacyjny (zaproszenie, regulamin, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry i zgoda na umieszczanie wizerunku uczestnika na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w informacjach medialnych, w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika).

Regulamin znajduje się także na stronie internetowej ZS CKP Sochaczew
oraz na stronie Facebook ZS CKP a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY.

ZOBACZ GALERIE