starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

XLIII SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

24-05-2023 14:28

A A A

W środę, 31 maja 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zaprzysiężenie radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Zachęcam również do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE