starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Zakończono kolejne drogowe przebudowy

10-09-2023 08:00

A A A

Letni sezon inwestycyjny ponownie przynosi dobre wieści. Tym razem, zakończyły się kolejne zadania polegające na przebudowie powiatowych dróg. Pierwsze z nich dotyczyło odcinka drogi o długości ok. 1 km łączącej miejscowości Złota i Dębsk w gminie Nowa Sucha. Drugie zadanie polegało na przebudowie ok. 600 m odcinka ul. Długiej w Rybnie. W ubiegły czwartek, 7 września nastąpił odbiór techniczny obu inwestycji, których wykonawcą w wyniku postępowania przetargowego była sochaczewska firma DROG-BET.

 

Jeśli chodzi o zadanie w gminie Nowa Sucha zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota-Dębsk w km 5+235 – 6+225 dł. 0,99 km” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 250 tys. zł w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 699 845,40 zł. Zakres robót objął tu przede wszystkim: sfrezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

- Cieszy fakt, że stale przybywa nam zmodernizowanych dróg na terenie naszego powiatu. To jest właśnie zrównoważony rozwój. W obecnej, jak i poprzedniej kadencji powiatowego samorządu bezustannie zwracamy uwagę, by realizować inwestycje w każdej z naszych gmin, oczywiście w miarę finansowych możliwości – mówił podczas odbioru inwestycji w gminie Nowa Sucha Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

 

Tego dnia odebrano też inną drogową inwestycję, polegającą na przebudowie blisko 600 metrowego odcinka drogi powiatowej – ul. Długiej w Rybnie. Zadanie pn. „Przebudowa drogi przebudowa drogi powiatowej nr 3818W w m. Rybno ul. Długa w km 4+330 – 4+920 dł. 590 m” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego kosztowało 556 950,45 zł,  z czego dofinansowanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniosło 150 tys. zł. W Rybnie zakres robót objął m.in.: sfrezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych, a także uzupełniono pobocza kruszywem łamanym. – Każdy wyremontowany odcinek to powód do zadowolenia, bo nie tylko podnosi komfort poruszania się drogą, ale też likwidując zły stan nawierzchni, poprawia się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówiła podczas odbioru inwestycji w Rybnie Bożena Samson, członek Zarządu Powiatu.

 

Należy podkreślić, iż w przypadku obu inwestycji wkładem własnym, niezbędnym do uzyskania dofinansowania solidarnie po połowie podzieliły się zarówno powiat jak i gminy, na terenie których realizowana była przebudowa, tym samym jest to kolejny dowód na bardzo dobrą współpracę między samorządami na ziemi sochaczewskiej.

 

Podczas obu obiorów obecna była Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, a także inspektorzy nadzoru i wykonawca inwestycji. Na drodze w gminie Nowa Sucha był też Robert Gajda, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Sucha. W Rybnie zaś, nie zabrakło wójta gminy Damiana Jaworskiego, również wyrażającego swoje zadowolenie z zakończonego zadania.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE