starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Warsztat Terapii Zajęciowej – wizytacja na budowie

11-09-2023 13:44

A A A

Powstający nowy parterowy budynek na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodakowie to prawie 8,5 milionowa inwestycja, realizowana przez sochaczewski samorząd powiatowy. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 75%. Zadanie to otrzymało rządowe wsparcie w wysokości ponad 4 milionów dofinansowania, stąd też nie dziwi zainteresowanie tą budową posła ziemi sochaczewskiej – wiceministra Macieja Małeckiego, który wielokrotnie wskazywał, jak ogromne znaczenie ma ta inwestycja dla mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego. Będzie służyła osobom, które codziennie zmagają się z niepełnosprawnością a po wybudowaniu nowej siedziby WTZ o powierzchni ok. 800 m wreszcie będą one miały godne warunki do zajęć i rehabilitacji.

 

I właśnie, w poniedziałkowe przedpołudnie, 11 września na placu budowy WTZ przy Pasażu Duplickiego w Chodakowie spotkali się z ministrem przedstawiciele sochaczewskiego samorządu powiatowego: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim oraz Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, by sprawdzić postępy prac na budowie. Towarzyszyła im Ewa Rychlewska-Sanecka, dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

 

Wykonawcą inwestycji jest firma JL sp. z o. o. Jarosława Lewiarza z Łomży. Należy nadmienić, iż przedmiotem zadania jest realizacja nie tylko samego Warsztatu Terapii Zajęciowej, ale też budynku pomocniczego garażowo-gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu w zakresie uzbrojenia, układu komunikacyjnego, parkingów i zieleni. Budynki powstaną na jednej działce, choć można wskazać de facto, że na dwóch, bo na jednej mniejszej – o powierzchni 0,0828 ha, należącej do Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym samorządu powiatowego, oraz drugiej – o powierzchni 0,5005 ha – którą władze miasta przekazały powiatowi.

 

Wizytujący plac budowy minister Maciej Małecki nie szczędził słów uznania dla tej inwestycji. - Nowa siedziba Warsztatu to drugi dom dla osób, które w swoim życiu zmagają się ze swoimi niepełnosprawnościami. Od lat w sochaczewskiej dzielnicy Chodaków mają swoją siedzibę podopieczni właśnie WTZ-u. To wspaniali i bardzo życzliwi ludzie, czynią wiele dobra dla innych. Bardzo nam zależy, by osoby, które korzystają z placówki miały nowoczesną, komfortową i bezpieczną siedzibę. Od lat rozmawialiśmy na temat tej inwestycji. Cieszę się, że w miejscu, gdzie przekazywałem rządową promesę dotacji na budowę nowej siedziby Warsztatu – dziś jesteśmy na budowie, która jest bardzo zaawansowana – mówił m.in. M. Małecki. – Dziękuję samorządowi powiatowemu, który bardzo mocno nadzoruje tę inwestycję i miastu, bo w jednym miejscu zbiegły się działania, dobre myśli i wsparcie finansowe polskiego rządu, samorządu powiatowego i miejskiego a cel jest wspólny – poprawa warunków Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób, które zmagają się z niepełnosprawnościami. To przykład tego, jak programy rządowe pomagają w zmienianiu życia na lepsze w naszych mniejszych miejscowościach polski lokalnej – podsumował swą wypowiedź minister.

Głos zabrał także Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu, który również pochwalił współpracę rządu z lokalnymi samorządami – powiatowym, miejskim i gminnymi, wskazując przy tej okazji na liczne inwestycje drogowe, mostowe czy inne, jak choćby sale gimnastyczne, stadiony, boiska. – Cztery lata temu nikt nie myślał jeszcze, że taki obiekt ma szanse powstać tu w Chodakowie. Dziś jesteśmy pewni, że w nowym 2024 roku ten budynek będzie tętnić życiem. Miasto w widoczny sposób się zmienia poprzez liczne inwestycje a ta - w Chodakowie rośnie na naszych oczach – mówił A. Kierzkowski.

W podobnym tonie wypowiadała się również Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. – Postępy w pracy na terenie budowy siedziby WTZ-u z każdym kolejnym dniem przybliżają nas do efektu końcowego, czyli do oddania uczestnikom Warsztatu nowego obiektu, gdzie będą mogli realizować kolejne ważne programy, zajęcia – udoskonalające ich codzienną pracę, by w przyszłości jak najwięcej z nich mogło nauczyć się sprawnie samodzielnie funkcjonować. Poprzez tę inwestycję chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom – podkreślała starosta.

A jeśli chodzi o funkcjonalność to budynek obejmie zespoły pomieszczeń służących poszczególnym formom terapii, będą tu liczne pracownie, zaplecze sanitarno-szatniowe dla uczestników placówki oraz pomieszczenia biurowe i socjalne dla pracowników biurowych oraz terapeutów prowadzących zajęcia. Znajdzie się m.in.: pracownia tkacka, świetlica z pracownią plastyczną, pracownia gospodarstwa domowego i kuchenna, pracownia krawiecka, sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych, pracownia komputerowa, pracownia rękodzieła oraz pracownia ogólnorozwojowa.

Obecny na wizytacji powiatowej inwestycji w Chodakowie wicestarosta Tadeusz Głuchowski podziękował ministrowi Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu prawie 50% dotacji, ale i za zainteresowanie przy kolejnych etapach budowy Warsztatu. – Dziękuję panu ministrowi, że mimo licznych obowiązków znalazł czas, by odwiedzić naszą powiatową inwestycję. W miarę możliwości odwiedza kilkukrotnie te inwestycje, gdzie są przekazywane środki rządowe. Tu, na budowie w Chodakowie trwają teraz na zewnątrz prace związane z wykonywanie kanalizacji deszczowej, przyłączem do sieci sanitarnej i wodociągowej. Wykonywana jest też elewacja, zaś wewnątrz budynku prowadzone są roboty związane z wylewaniem posadzek pod warstwy wykończeniowe w obiekcie. Następnie rozpocznie się m.in. malowanie, montaż parapetów, zabudowa sufitów, montaż grzejników i elementów sanitarnych, montaż lamp i osprzętu elektrycznego. Trzeci etap planujemy zamknąć do końca września br. a zakończenie budowy do końca bieżącego roku – wskazywał wicestarosta.

 

ZOBACZ GALERIE