starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sochaczewskim

30-10-2023 09:21

A A A

Do osób, które borykają się z problemem prawnym kierowana jest państwowa, nieodpłatna pomoc prawna. W specjalnie utworzonych punktach NPP profesjonalny prawnik wskazuje zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokazuje sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak: pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Także mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, dzięki utworzonym na naszym terenie punktom NPP mogą korzystać z nieodpłatnego prawnego wsparcia.

 

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter, udziela jej profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Należy pamiętać, iż przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). Opisy poszczególnych form pomocy oraz dane teleadresowe wraz z wykazem dyżurów w poszczególnych punktach w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie można znaleźć na stronie Starostwa www. powiatsochaczew.pl w zakładce: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Aktualnie funkcjonuje stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu sochaczewskiego.

Na poradę prawną trzeba umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 46 864-18-02 w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Na terenie powiatu sochaczewskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt poradnictwa obywatelskiego, które usytuowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Brochowie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE