starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Poseł Maciej Małecki zachęca do udziału w konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

11-01-2024 10:06

A A A

Kolejny raz mam przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Jako Poseł na Sejm RP uważam, że szczególnym obowiązkiem naszego pokolenia jest ocalić prawdę i przywrócić dobre imię żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w obronie Ojczyzny stanęli do walki z dwoma okupantami: Niemcami i Związkiem Sowieckim. Myślę także o tych bohaterach, którzy po II wojnie światowej mieli odwagę bronić Polski przed komunizmem.

Dlatego zwracam się z prośbą do dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii o pomoc w pielęgnowaniu wśród młodego pokolenia pamięci o polskich patriotach, wiedzy o historii najnowszej, szacunku do historii Ojczyzny i naszego regionu.

W organizację konkursu włączyli się Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Wsparcia udziela nam Instytut Pamięci Narodowej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, która opracuje całość zagadnień do konkursu.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia przesyłam szczegółowe informacje o eliminacjach, finale, datach poszczególnych etapów, a także warunki zgłoszeń uczestników i bibliografię.

Jeszcze raz zapraszając do udziału w tej inicjatywie, życzę powodzenia uczestnikom, przekazując jednocześnie dane kontaktowe do Dyrektora mojego Biura Poselskiego Michała Orlińskiego: biuro@maciejmalecki.pl; nr tel.: +48 533 553 241.

Z wyrazami szacunku

Maciej Małecki – Poseł na Sejm RP

 

Etapy konkursu

1) Eliminacje szkolne (fakultatywnie - decydują szkoły). Chodzi o wyłonienie reprezentacji do 10 uczniów szkoły, którzy wezmą udział w Finale Konkursu.

 

Gotowe zagadnienia do eliminacji zostaną przesłane do tych szkół, które zgłoszą się do udziału w konkursie oraz zdecydują na wyłonienie reprezentacji w drodze testu z wiedzy.

 

2) Finał Konkursu

 

Finał będzie składał się z dwóch części:

2a. Część pisemna - test.

2b. Część ustna (ścisły finał) 4 – 6 uczestników z najlepszymi wynikami części pisemnej. Finaliści będą odpowiadali na wylosowane pytania oraz ewentualne pytania dodatkowe Komisji Konkursowej).

W przypadku równej liczby punktów z części pisemnej Komisja Konkursowa może zakwalifikować do ustnego finału inną liczbę uczestników, lub zdecydować o kwalifikacji do finału po ustnej dogrywce.

Termin zgłoszenia uczniów przez szkołę upływa 19 lutego 2024 roku.

Listę reprezentantów proszę kierować na adres mailowy: biuro@maciejmalecki.pl

W zgłoszeniu należy podać: szkołę, nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole (z telefonem kontaktowym i adresem mailowym)

Finał zostanie przeprowadzony na przełomie lutego i marca 2024 roku – informacje szczegółowe o dacie i miejscu zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Michała Orlińskiego – Dyrektora Biura Poselskiego

(nr tel.: +48 533 553 241; e-mail: biuro@maciejmalecki.pl)

 

Pytania w części pisemnej i ustnej będą dotyczyły w sposób szczególny wybranych bohaterów Polski Podziemnej:

Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”

Sanitariuszka Danuta Siedzikówna „Inka”

Podporucznik Feliks Selmanowicz „Zagończyk”

Mjr Józef Kuraś „Ogień”

Mjr Marian Bernaciak „Orlik”

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”

Ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”

Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”

Gen. bryg. AugustEmilFieldorf „Nil”

Sierż.Józef Franczak „Lalek”

ZOBACZ GALERIE