starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Koniec z uciążliwym przejazdem, czas na tunel - rusza budowa!

05-02-2024 16:17

A A A

Rozpoczyna się budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej w ul. Św. Maksymiliana Kolbego w Paprotni i ul. Szymanowskiej w Teresinie. Uroczystego przekazania placu budowy pod rozpoczęcie robót drogowych dokonała 5 lutego br. delegacja władz powiatu na czele ze starostą  Jolantą Gonta, ale również gminy Teresin i Spółki PKP PLK. W wydarzeniu uczestniczył też poseł na Sejm RP Maciej Małecki, dzięki zaangażowaniu, którego przez ostatnie lata, ta inwestycja doszła do skutku. Wykonawcą robót jest firma INTOP z Warszawy. Koszt zadania wynosi blisko 50 mln złotych.

Spełnia się marzenie przede wszystkim mieszkańców gminy Teresin. Budowa tunelu w ciągu drogi powiatowej, który zastąpi przejazd kolejowy z Paprotni do Teresina wchodzi w etap praktyczny. Warto zaznaczyć, iż w związku z rozpoczynającymi się pracami, wykonawca robót od dnia 7 lutego br. wraz z wybiciem godziny 0:00 planuje zamknięcie dotychczasowego przejazdu. Dla transportu samochodowego zostały wyznaczone objazdy. Ruch pieszych pozostaje możliwy a odbywać się będzie przejściem podziemnym pod dworcem kolejowym. Jednocześnie wykonawca zapewnia, że będzie dostęp do wszystkich sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych w terenie graniczącym z obiektem budowy.

Po wielu latach oczekiwań budowa przeprawy wreszcie startuje. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, pod koniec 2026 roku tunelem przejadą pierwsze samochody.

O tym, że na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym w centrum Teresina, czeka cała gmina już od wielu lat, pisaliśmy niejednokrotnie. Również o tym, że dzięki współpracy samorządu powiatu sochaczewskiego i teresińskiej gminy oraz przy bardzo dużym wsparciu posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, wiceministra Aktywów Państwowych marzenie mieszkańców o budowie tunelu spełnia się.

- To historyczny dzień dla Teresina, Paprotni, Niepokalanowa i całej ziemi sochaczewskiej. Rusza wytęskniona, bardzo potrzebna budowa tunelu, przy klasztorze w Niepokalanowie. Tory te od wielu lat dzielą Teresin na pół, utrudniając życie mieszkańcom, turystom. (…) Cieszę się, że po latach starań, po pracy wielu osób zaangażowanych w ten projekt dziś możemy ogłosić – ruszamy z budową tunelu pod torami w Niepokalanowie – mówił Maciej Małecki, poseł na Sejm RP. – Dziękuję za pracę na rzecz mieszkańców pani staroście Jolancie Gonta, Radzie Powiatu w Sochaczewie na czele z przewodniczącym Andrzejem Kierzkowskim i wiceprzewodniczącym z tego terenu - Janem Łopatą, Radzie Gminy Teresin i wójtowi gminy Markowi Olechowskiemu oraz wszystkim, którzy mocno zaangażowali się w ten projekt – Polskim Liniom Kolejowym, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie a także wszystkim, którzy chcieli ten problem rozwiązać. Mam zaszczyt jako poseł ziemi sochaczewskiej, a w minionej kadencji jako wiceminister Aktywów Państwowych brać udział w tym projekcie i pracować nad tym, aby ułatwić życie mieszkańcom. To jest kolejne miejsce, w którym jako poseł mogę stanąć i powiedzieć - dotrzymujemy słowa – mówił M. Małecki.

Radości z rozpoczęcia inwestycji nie kryła także Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. – Wbijamy tę symboliczną łopatę, by już dziś rozpocząć najważniejszy, jeśli chodzi o oddziaływanie i wartość projekt – tej a nawet poprzednich kadencji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zarządu i Rady Powiatu oraz pracy Powiatowego Zarządu Dróg doszliśmy do momentu, gdzie udało się wykonać dokumentację projektową. Zaangażowane w to były również środki i praca gminy Teresin. Jednak środki własne gminy i powiatu nie starczyłyby na zrealizowanie tej inwestycji. Przyszedł nam tu z pomocą, jak zawsze, rząd polski i minister Maciej Małecki, dzięki którego wsparciu uzyskaliśmy tak ogromne dofinansowanie, aby wspólnie z Kolejami tę inwestycję przeprowadzić. Oddajemy dziś plac budowy fachowcom, licząc na to, że budowa przebiegać będzie sprawnie i terminowo.

W imieniu Rady Powiatu głos zabrał Andrzej Kierzkowski, który w swej wypowiedzi podziękował za udaną współpracę wielu instytucji i urzędów, która doprowadziła do rozpoczęcia tak ważnej i wyczekiwanej inwestycji. Jednocześnie wyraził przekonanie, że ukończony projekt będzie ogromnym udogodnieniem dla wszystkich.

- Były różne starania i pomysły na to, by tę inwestycję zrealizować, jednak to przyspieszenie nastąpiło 5 lat temu, kiedy została podpisana umowa z PKP PLK – mówił m.in. wójt Marek Olechowski, przychylając się jednocześnie do wszystkich podziękowań. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe, głos zabrał zastępca dyrektora Regionu Centralnego – Daniel Boruchalski, który podkreślał znaczenie tego typu obiektów, poprawiających bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowym i pozwalających bezpośrednio przejechać drogą pod linią kolejową.

Na ten moment czekał również Jan Łopata, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który od wielu lat zabiegał w Starostwie o tę inwestycję. - Czekaliśmy długo na ten tunel. Dziennie przez Teresin przejeżdża kilka tysięcy pojazdów, szlaban co chwilę się zamyka, tworzą się korki. Liczę na to, że inwestycja przebiegnie sprawnie, bez problemów. Zdaję sobie sprawę, że będziemy mieć przez najbliższe dwa lata utrudnienia, ale poradzimy sobie i z tym – mówił radny Łopata.

Firmę INTOP, która wykonuje inwestycję w Teresinie reprezentował podczas poniedziałkowego briefingu Marcin Kobyliński, który wskazał na parametry techniczne tunelu oraz zakres początkowych prac. W pierwszej kolejności wykonawca skupi się na usuwaniu wszelkich kolizji związanych z sieciami gazowymi, branżą sanitarną, telekomunikacyjną, energetyczną, jak również systemów ruchu kolejowego i układów komunikacyjnych, związanych z funkcjonowaniem linii kolejowej. - Tunel będzie miał długość ok. 138 m, łączny odcinek przebudowy drogi Szymanowskiego i Kolbego wyniesie ok. 340 m – mówił M. Kobyliński. Jednocześnie zapewnił, że firma dokona wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, będzie też dążyć do skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia.

Z każdym kolejnym rokiem na trasie Warszawa – Poznań zwiększa się ruch kolejowy. To powoduje, iż zapory na ulicach Kolbego i Szymanowskiej zamknięte są nie tylko częściej, ale i na dłużej. Liczba pojazdów oczekujących na ich podniesienie stale się zwiększa. Zdarza się, iż przejechanie autem z Paprotni do Teresina zajmowało nawet ponad 20 minut, choć obie miejscowości dzieli zaledwie przejazd kolejowy.

Oficjalna decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2018 roku. Budowa tunelu w pasie drogi powiatowej pod przejazdem kolejowym w Teresinie stanowi dla powiatu, jak i dla gminy priorytet inwestycyjny. Przypomnijmy, dotychczasowy przebieg najistotniejszych działań związanych z inwestycją budowy tunelu w Teresinie:

Styczeń 2018 r. – Podpisanie porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A, Powiatem Sochaczewskim i Gminą Teresin, w sprawie wspólnej realizacji („Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie" – ETAP I;

Wrzesień 2018 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej;

Maj 2019 r. - Podpisanie umowy z firmą CertusVia Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej;

Październik 2022 r. - Podpisanie porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A, Powiatem Sochaczewskim i Gminą Teresin w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego;

IV kwartał 2022 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę tunelu.

Grudzień 2023 r. – rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie inwestycji i podpisanie umowy na realizację prac.

Luty 2024 r. – rozpoczęcia budowy.

Nowy przejazd w Teresinie to przede wszystkim bezpieczeństwo i lepsza komunikacja. Wedle zapisów w umowie, na inwestycję składać się będą: likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w ul. św. Maksymiliana Kolbego w Paprotni i ul. Szymanowskiej w Teresinie, budowa tunelu drogowego o niepełnych parametrach skrajni pionowej, z jezdnią dwukierunkową, chodnikiem dla pieszych, ścieżką rowerową oraz z niezbędną infrastrukturą drogową, o konstrukcji stropu zachowującej rezerwę dla dwóch torów kolejowych zewnętrznych w stosunku do torów istniejących (tj. docelowo dla układu czterech torów), jak również powiązanie projektowanego układu drogi z istniejącym układem dróg, budowa instalacji związanych z budową obiektu, w tym: energetycznych, sanitarnych oraz inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. W poniedziałkowym (5.02) spotkaniu tuż przed przejazdem uczestniczyli, poza wymienionymi także m.in. wicestarosta Tadeusz Głuchowski, członkowie Zarządu Powiatu: Anna Pawłowska, Bożena Samson i Bogumił Czubacki, radna powiatowa Agnieszka Ptaszkiewicz, a także dyrektor PZD Małgorzata Dębowska, dyrektor biura posła Macieja Małeckiego Michał Orliński i ekonom klasztoru w Niepokalanowie o. Michał Chylak.

Choć mieszkańcy gminy muszą uzbroić się w cierpliwość i mieć na uwadze utrudnienia wynikające z realizacji zadania, to jednak za niespełna trzy lata czekać ma na nich zupełnie nowe, komfortowe, bezpieczne i usprawniające ruch rozwiązanie – tunel, o którym marzyli od wielu lat.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE