starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu

26-03-2024 15:36

A A A

Właśnie dobiegła końca ponad 5-letnia kadencja Rady Powiatu w Sochaczewie. Za nami 52. sesja, podczas której wśród licznych punktów, dotyczących przyjęcia ważnych uchwał budżetowych i sprawozdań miał miejsce szczególny punkt, uroczyście wieńczący pracę radnych w samorządzie powiatowym. Starosta Jolanta Gonta wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kierzkowskim wręczyli każdemu z radnych dyplomy z podziękowaniami za aktywność i podejmowanie działań, przyczyniających się do rozwoju naszej małej społeczności. Wraz z nimi samorządowcy otrzymali albumy książkowe.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w środę, 26 marca radni przyjęli ostatnie w tej kadencji uchwały, wysłuchali ostatnich sprawozdań i po raz ostatni mogli zagłosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się”… Podczas środowej sesji, wybrzmiało też wiele miłych i ciepłych słów, były podziękowania, podsumowanie pracy, osiągnieć i dokonań inwestycyjnych. Były też gratulacje, życzenia kontynuacji dalszej działalności na rzecz rozwoju ziemi sochaczewskiej. Starosta Jolanta Gonta w imieniu Zarządu Powiatu w Sochaczewie podsumowała tę, ale i poprzednią kadencję, wskazując na najważniejsze inwestycje zarówno te drogowe, kubaturowe czy oświatowe. Podkreślała, że do samorządu powiatowego spłynęły ogromne środki zewnętrzne, dzięki czemu udało się poprawić nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale również poprawić sprawy związane z pomocą społeczną, zdrowiem czy edukacją młodzieży. Urząd Starostwa zadbał też o poprawę obsługi interesantów, przenosząc wszystkie wydziały do jednego budynku. Starosta podziękowała wraz z przewodniczącym Rady Powiatu wszystkim wydziałom, jednostkom, urzędom i służbom za efektywną, merytoryczną współpracę i działania na rzecz mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

Przypomnijmy. Pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie odbyła się 20 listopada 2018 r. Wręczono wówczas wszystkim radnym nominacje powołujące ich na radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, złożyli też oni ślubowanie. Z mandatu radnego zrezygnował wówczas Marek Fergiński a w jego miejsce wszedł Józef Chocian. Podczas pierwszej sesji Rada Powiatu w Sochaczewie obradowała w 20-osobowym składzie, gdyż wybrany na radnego Marek Jaworski zrzekł się mandatu. Jego miejsce zajęła Agnieszka Ptaszkiewicz. W czasie tej kadencji z funkcji radnego zrezygnował także Jerzy Żelichowski, zastąpił go Tomasz Ertman. We wrześniu 2020 roku zmarł radny Jerzy Krupa – zastąpiła go na tym miejscu Iwona Szlaga. Prezydium Rady Powiatu nieprzerwanie tworzyli: Andrzej Kierzkowski – przewodniczący wraz z dwoma zastępcami – Janem Aleksandrem Łopatą i Józefem Chocianem. W skład Zarządu Powiatu wchodzili: Jolanta Gonta - starosta sochaczewski, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta oraz członkowie: Anna Pawłowska, Bożena Samson i Bogumił Czubackiego.

Wszystkie transmisje sesji dostępne są do obejrzenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Transmisje internetowej z sesji Rady Powiatu”.

ZOBACZ GALERIE