starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Kolejny kilometr powiatowej drogi będzie przebudowany

27-03-2024 12:56

A A A

To jest bardzo dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców gminy Rybno i gminy Sochaczew. Kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej Żdżarów – Rybno właśnie rusza. To czwarty etap gruntownej modernizacji tej trasy. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą – firmą STRABAG. Nastąpiło to zaraz po briefingu prasowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w środę, 27 marca br.

Samorząd powiatowy wspólnie z gminami przeprowadza kolejną, jakże ważną inwestycję drogową. Trasa ze Żdżarowa do Rybna długo czekała, by zmienić swoje oblicze. Jednak w ostatnich latach, dzięki bardzo dobrej współpracy samorządowej i nieodzownemu wsparciu rządu RP, dzięki zaangażowaniu posła na Sejm Macieja Małeckiego udaje się etapami tę arterię przebudować w należyty sposób. Przed nami czwarta odsłona robót, tym razem obejmie ona odcinek ponad 1 km przechodzący przez teren gmin Rybno i Sochaczew.  Zadanie wykona firma STRABAG Sp. z o.o., jego realizacja kosztować będzie ponad 8 mln zł. To inwestycja dofinansowana w 80 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałą częścią jako wkładem własnym (ponad 1,6 mln zł) podzieliły się samorządy.

- Po każdym wykonanym etapie nie kryję radości, że ta droga tak bardzo się zmienia. Kolejne prace powodują, że staje się ona nie tylko bezpieczniejsza, zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i dla pieszych, ale zdecydowanie podnosi się komfort i jakość jej użytkowania. Każda inwestycja cieszy Zarząd Powiatu, ale ja, jako mieszkanka gminy Rybno jestem szczególnie uśmiechnięta, gdy realizowane są one właśnie na tym terenie, bo znam oczekiwania naszej społeczności i zawsze chcę dążyć, by działać dla ich dobra – mówi członek Zarządu Powiatu Bożena Samson, od samego początku bardzo zabiegająca o przeprowadzenie tej inwestycji.

Podpisy pod umową złożyła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska i Wojciech Grochal, kierownik grupy firmy Strabag. W tej doniosłej chwili towarzyszyli im: poseł na Sejm RP Maciej Małecki,  starosta sochaczewski Jolanta Gonta, członek Zarządu Powiatu Bożena Samson, a także wójt gminy Rybno Damian Jaworski i pełniący obowiązki wójta gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

Przypomnijmy, zakres robót obejmie m.in.: rozbudowę odcinka drogi o długości ok. 1087,33 m, ujednolicenie szerokości drogi z betonu asfaltowego, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna i elektroenergetyczna, budowę chodnika o dł. 1087,33 m i szer. 1,5 m z betonu asfaltowego, budowę i przebudowę zjazdów, rowów drogowych i przepustów pod drogami oraz budowę obustronnych poboczy z kruszywa łamanego i przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, dostosowanie do kategorii ruchu KR3, zwiększenie nośności i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Po realizacji inwestycji, na którą podpisano właśnie umowę przebudowane zostanie łącznie ponad 3 km drogi. Do modernizacji pozostanie jeszcze 2 km na terenie gminy Rybno. Miejmy nadzieję, że zarówno to zadanie, jak i polityka zrównoważonego rozwoju całego powiatu będzie kontynuowana.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE