starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

II SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

29-05-2024 09:34

A A A

W środę, 5 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji.

4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

c) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;

d) wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

e) zmiany Uchwały Nr LI/282/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie delegowania Radnych Powiatu Sochaczewskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Sochaczewskiego;

f) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

g) oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2023 rok;

h) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Dom Zakonny z siedzibą w Szymanowie.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Zachęcam również do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE