starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

„Poznaj Garbolewskiego” – 5 edycja Powiatowo – Miejskiej Gry Ulicznej

04-06-2024 12:37

A A A

27 maja odbyła się 5 edycja gry miejskiej, organizowanej przez ZS CKP we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. Tym razem do udziału w zabawie zostały zaproszone publiczne szkoły podstawowe, które zlokalizowane są na terenie miasta. Wszystkie przyjęły zaproszenie. Na starcie pojawiło się 6 drużyn. Każda z nich składała się z 4 uczniów i nauczyciela opiekuna. Nazwa gry nawiązuje zarówno do zasłużonego obywatela miasta, jak i do szkoły, której jest patronem. Taki też był zamysł organizatorów. Uczestnicy podczas rozwiązywania przygotowanych zadań mieli wykazać się znajomością postaci Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego i wiedzą na temat ZS CKP, a przy okazji spędzić aktywnie czas i integrować się z lokalną społecznością. Przydały się także spostrzegawczość, intuicja i kondycja fizyczna, a także odporność na upał (niestety na warunki pogodowe organizatorzy nie mieli wpływu).

Gra rozpoczęła się o godzinie 10.00 w budynku ZS CKP. Uczestników powitała dyrektor ZS CKP Julia Jakubowska. Następnie Justyna Bednarek i Anna Świnoga przedstawiły regulamin, przeprowadziły losowanie kolorów, służących oznakowaniu grup i rozdały pakiety startowe. Każdy z nich zawierał mapę Sochaczewa z zaznaczonymi lokalizacjami, do których zespoły musiały dotrzeć, wskazówki, według których odnajdywały agentów, rozdających zadania oraz instrukcję dla zawodników i kartę gry. Każda drużyna musiała dojść do 5 miejsc, wykonać 10 zadań otrzymanych od agentów i 1, które po starcie gry zostało zamieszczone na szkolnym FB.  Czas przewidziany na wykonanie zadań został określony na 2 godziny. Punktowana była poprawność i czas wykonania zadań. A te były bardzo zróżnicowane. Drużyny musiały zmierzyć się z zadaniami sportowymi, logicznymi, praktycznymi i teoretycznymi oraz wykazać się znajomością języków obcych.

Po godzinie 12 wszystkie drużyny dotarły do budynku szkoły. Tutaj mogły odpocząć, ochłonąć i pokrzepić nadwątlone siły poczęstunkiem, a także wymienić się wrażeniami i spostrzeżeniami ze współuczestnikami.

O godzinie 13.00, gdy zostały podliczone punkty, odbyło się ogłoszenie wyników i omówienie gry miejskiej. Pani Urszula Opasiak - dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, reprezentująca Starostwo Powiatowe podziękowała uczestnikom za udział w grze i wyraziła nadzieję, że oprócz walorów zabawowych wydarzenie dostarczyło im także okazji do pogłębienia wiedzy.

Triumfatorami tegorocznej Powiatowo–Miejskiej Gry Ulicznej „Poznaj Garbolewskiego” została drużyna (niebieska) ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajęła drużyna (żółta) ze Szkoły Podstawowej nr 3. Ostatnie miejsce na podium przypadło drużynie (fioletowej) ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w grze i suweniry, a zwycięzcy zostali uhonorowani także nagrodami rzeczowymi, które wręczyły dyrektor Julia Jakubowska i dyrektor Urszula Opasiak. Na koniec uroczystości Julia Jakubowska podziękowała wicedyrektor Lucynie Sobieraj i: Justynie Bednarek, Małgorzacie Grabarek, Grażynie Mroczkowskiej, Magdalenie Osińskiej, Iwonie Pakulskiej, Annie Świnoga i Magdalenie Szczepańskiej, które zainicjowały, zorganizowały i przeprowadziły Powiatowo – Miejską Grę Uliczną pod hasłem „Poznaj Garbolewskiego”.

Zorganizowanie gry miejskiej nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którzy ufundowali nagrody, suweniry i poczęstunek dla uczestników. Serdeczne podziękowania od organizatorów dla Starostwa Powiatowego, Justyny Kamińskiej oraz sponsorów, którzy pragną pozostać anonimowi.

 

  1. Sz.

Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

 

ZOBACZ GALERIE