starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Komisje Rady Powiatu powołane

06-06-2024 10:09

A A A

Podczas drugiej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w środę, 5 maja br. podjęto m.in. uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie. Ustalono też składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu.

 

Komisje mają służyć organowi uchwałodawczemu, usprawniając podejmowanie uchwał i umożliwiając wybór rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla danej jednostki samorządu.

W obecnej kadencji Komisję Rewizyjną tworzą: Aneta Sowińska - przewodnicząca, Anna Orlińska – zastępca oraz Michał Brysiak, Robert Błaszczyk, Robert Gajda.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie  weszli: Anna Orlińska - przewodnicząca, Michał Brysiak jako zastępca, a także Aneta Sowińska, Jolanta Popiołek i Piotr Osiecki.

W Komisji Budżetowej pracować będą: Aneta Sowińska - przewodnicząca, Jan Aleksander Łopata - zastępca, Jolanta Gonta, Anna Podsędek i Mirosław Orliński.

Z kolei Komisji Statutowo-Regulaminowej przewodniczyć będzie Bożena Samson, jej zastępcą został Sylwester Lewandowski, członkami zaś: Filip Kopka, Piotr Osiecki oraz Tadeusz Koryś.

W skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  weszli: Filip Kopka – przewodniczący, Anna Pawłowska - zastępca przewodniczącego oraz Aneta Roskosz, Jolanta Popiołek, Robert Błaszczyk.

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie pracować będzie w składzie: Anna Orlińska – przewodnicząca, Mirosław Orliński - zastępca przewodniczącego, Jan Aleksander Łopata, Jolanta Gonta oraz Anna Podsędek.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tworzą: Sylwester Lewandowski – przewodniczący, Anna Pawłowska jako zastępca oraz Bożena Samson, Robert Gajda i Arkadiusz Wódka.

Natomiast Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie przewodniczyć będzie Michał Brysiak. Na jego zastępcę wybrano Anetę Roskosz, w skład komisji weszli także: Andrzej Kierzkowski, Sławomir Tomaszewski  i Piotr Orliński.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

ZOBACZ GALERIE