starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Rynku Pracy

27-06-2024 14:27

A A A

Rok temu starosta sochaczewski Jolanta Gonta wręczyła powołania na 4-letnią kadencję nowym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy. Nowa Rada liczy 9 członków. W związku ze zmianą stanowisk po wyborach samorządowych, należało dokonać dwóch nowych powołań. I tak, Marka Fergińskiego zastąpiła Kamila Gołaszewska-Kotlarz, wiceburmistrz Sochaczewa, zaś Tadeusza Głuchowskiego, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rynku Pracy zastąpiła Anna Pawłowska, wicestarosta. Obecnej na spotkaniu wicestaroście powołanie wręczyła osobiście starosta Jolanta Gonta. Podziękowała też Tadeuszowi Głuchowskiemu za dotychczasową pracę i efektywne, merytoryczne działanie w Radzie. W wyniku glosowania członkowie RRP na przewodniczącego wybrali jednogłośnie Annę Pawłowską, zaś jej zastępcą pozostał Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Przypomnijmy. Głównym celem Rady Rynku Pracy jest zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowanie i monitorowanie polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie lokalnym, czyli powiatowym.

Posiedzenie Rady Rynku Pracy odbyło się w piątek, 27 czerwca tradycyjnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kusocińskiego. Omówiono podział środków Funduszu Pracy. W związku z zainteresowaniem dwóch form aktywizacji, tj. prac interwencyjnych i robót publicznych dokonano nowego podziału środków. Jak podkreślała Paulina Madej z PUP, pracodawcy w ostatnim czasie wnioskowali właśnie o środki na te dwie formy. Nie było za to zainteresowania pracami społecznie użytecznymi, stąd też można było dokonać przesunięcia w środkach. Zmniejszono też środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na szkolenia.

W dalszej części członkowie wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie na dzień 31 maja br. wynosiła 825 osób, W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba ta zmniejszyła się o 15 osób. W maju do rejestracji przystąpiły 152 osoby. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 167 osób. W omawianym okresie PUP posiadał w dyspozycji 825 ofert pracy. Stopa bezrobocia na koniec maja br. wynosiła w powiecie sochaczewskim – 2,6%, gdzie w województwie mazowieckim wynosiła – 4,1% a w kraju 5,0%.

Do 26 czerwca br. skierowano w ramach złożonych wniosków: 124 osoby na staże, 5 osób na prace interwencyjne, 14 osób na roboty publiczne, 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie, 14 osób na szkolenia. Ponadto, 15 osobom przyznano jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podpisano też jedną umowę na doposażenie stanowiska pracy dla 1 osoby bezrobotnej.

Jeśli chodzi o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego to w ramach kwoty limitu PUP pozyskał na kształcenie ustawiczne w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach kwotę 937 460,00 zł. Do 26 czerwca br. PUP przeprowadził 2 nabory wniosków ze środków KFS dla pracodawców, którzy chcą szkolić swoich pracowników i którzy chcą sami skorzystać ze szkolenia. W ramach pierwszego naboru rozpatrzono pozytywnie 29 wniosków na kwotę 557 945,20 zł. Natomiast w ramach drugiego naboru wpłynęło do PUP 15 wniosków od pracodawców, które są aktualnie rozpatrywane.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE