starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Przebudowa drogi Oryszew – Szymanów zakończona

02-07-2024 10:01

A A A

Realizowana przez powiat sochaczewski inwestycja drogowa w gminie Teresin dobiegła końca. Blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej Oryszew – Szymanów został już oddany do użytku, jego przebudowa kosztowała ponad 3 mln zł. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Zadanie objęte dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew od km 2+220 do km 3+090 dł. 870 m” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Łączna otrzymana dotacja wyniosła 1.500.000,00 zł.

W ramach prac poszerzono jezdnię do 6 m, dokonano wymiany konstrukcji istniejącej, wykonano zatokę autobusową. wybudowano i przebudowano zjazdy. Wykonane zostały rowy przydrożne, pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie poziome i pionowe.

#Mazowszepomaga#programywsparcia#solidarnośćmazowiecka

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE