starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Komisja przed żniwami

05-08-2003 00:00

A A A

Sezon urlopowy w pełni, ale rolników to nie dotyczy. W drugiej połowie lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Obecni na nim byli – wicestarosta Marcin Kubiak, dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego, PZZ Szymanów, Mazowieckiej Izby Rolniczej, rad gmin – Termin, Nowa Sucha, Sochaczew i Młodzieszyn, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii. Spotkanie zdominowały trzy, przewidziane w programie, tematy.
Nie po raz pierwszy powrócił problem składowania i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Na terenie powiatu nie ma żadnej placówki, która zajmowałaby się rozwiązaniem tego problemu. Sporadycznie zajmuje się tym firma obsługująca sąsiednie powiaty. Padały propozycje, aby te obowiązki, które są zadaniem własnym każdej gminy, przejmował powiat, tworząc jedną centralną bazę. Tak czy inaczej, wszystkie proponowane rozwiązania wymagają jednak sporych nakładów finansowych, gdyż nowe składowiska utylizacyjne muszą być już zgodne z wymogami Unii Europejskiej.
Członkowie komisji zapoznali się ze stanem przygotowań do skupu zbóż z terenu powiatu. Podstawowymi obawami rolników jest długi czas oczekiwania przed młynami na oddanie zboża. Zależne to będzie także od pogody i czasu trwania żniw, a szymanowski młyn w razie potrzeby rozważy możliwość pracy całodobowej. Zasady i warunki skupu będą takie same, jak w roku ubiegłym. Za tonę pszenicy rolnik otrzyma 440 zł netto, za żyto – 325 zł. Do tego dochodzą dopłaty agencyjne, które zależą od tego, w jakim miesiącu rolnik dostarczy zboże. Za pszenicę dostarczoną w lipcu lub sierpniu dopłata do każdej tony wyniesie 110 zł, we wrześniu 120 zł i w październiku 130 zł. Za żyto odpowiednio - 75, 80 i 85 zł. Pieniądze za zboże płatne będą na konto w ciągu 14 dni, zaś dopłaty dopiero po całkowitym zakończeniu dostaw. Całkowita zmiana zasad skupu nastąpi w przyszłym roku, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
W tym roku PZZ otrzymały limity skupu 68 tys. ton pszenicy (w tym 38 tys. w Teresinie i 30 tys. w Białołęce) oraz 5 tys. ton żyta.
O przygotowaniach IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) mówiono w związku z obawami wyrażanymi w mediach odnośnie słabej organizacji pracy i niewdrożenia wszystkich założeń systemu. IACS to system, dzięki któremu polscy rolnicy – po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej – będą mogli korzystać z dopłat do produkcji rolnej. Rolnicy, którzy chcą otrzymać dopłaty do produkcji rolnej i zwierzęcej, muszą najpierw zarejestrować swoje gospodarstwa. W ten sposób obejmie je IACS, do którego zostaną wprowadzone wszystkie wnioski o dopłaty. Rolnik korzystający z dopłat powinien złożyć wniosek, posiadać lub użytkować działkę nie mniejszą niż 0,3 ha, lub posiadać zwierzęta gospodarskie (bydło, owce, kozy), rejestrować wszelkie zmiany dotyczące upraw i stanu pogłowia (urodzenie, śmierć, kupno, sprzedaż) właśnie w systemie IACS oraz posiadać konto bankowe.
Opieszałość w dotychczasowych centralnych pracach wprowadzania systemu IACS prowadzić to może do tego, że rolnicy od maja przyszłego roku nie otrzymają należnych im dotacji unijnych na swoją produkcję. Jest to zresztą problem ogólnopolski, gdyż sama powiatowa placówka IACS nie ma na wpływu na wdrożenie pewnych ogólnopolskich systemów, np. rejestracji komputerowej zwierząt, gospodarstw, działek rolnych itp. W skali kraju trzeba na przykład zakolczykować i założyć ogólnokrajową ewidencję dla sześciu milionów sztuk bydła. W powiecie sochaczewskim operację tę już zakończono na 16.800 sztukach bydła. Aktualnie trwa dokolczykowanie na nowych lub zakupionych sztukach. W powiatowej placówce IACS oraz weterynarii pojawili się także przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy zapoznawali się z naszym systemem rejestracji zwierząt – co prawda nie włączonym jeszcze w ogólnopolską bazę danych. Baza taka miała powstać do końca maja br., lecz jeszcze jej nie ma.
Osobnym problemem koniecznym do rozwiązania będzie rejestracja geodezyjna wszystkich działek rolnych. Każdy właściciel musi posiadać mapę każdej swojej nieruchomości. Jeżeli swoje pola ma w kilku lub kilkunastu kawałkach, koszty tych operacji niepomiernie wzrastają.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach