starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Społecznie, czyli bez diet

05-08-2003 00:00

A A A

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 30 lipca. W imieniu starosty Józefa Gołębiowskiego powołania wręczył Janusz Ciura – członek Zarządu Powiatu.
Krótkie zebranie poświęcone było głównie ukonstytuowaniu się pięcioosobowego zespołu Rady. Przewodniczącym został wybrany Zbigniew Madej – pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, zastępcą – Jadwiga Dąbrowska (Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”), sekretarzem – Tomasz Połeć (S.O.S. Zamek), członkami Teresa Michałowska (MOPS) oraz Justyna Nowak – Sobotta (TPD).
Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo – doradczego starosty jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów powiatowych programów działań w tej materii, ocena realizacji tych programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Sochaczewskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podobne Rady powstały także przy marszałkach województw i pełnomocniku rządu.
Członkowie wszystkich tych rad pracują społecznie i nie pobierają żadnych diet.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach