starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

06-08-2003 00:00

A A A

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. Zarząd Powiatu przyjął informację starosty Józefa Gołębiowskiego o podpisaniu umowy spółki i wyborze pierwszych władz „Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”
Zarząd przyjął propozycję Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego dotyczącą przeprowadzenia szerokiej ankiety dotyczącej warunków i komfortu obsługi wśród pacjentów Szpitala Powiatowego i jego specjalistycznych przychodni.
W związku z sytuacją finansową Oddziału Psychiatrii Szpitala Powiatowego (leczenie pacjentów spoza powiatu sochaczewskiego nie jest refundowane, co powoduje straty w wysokości ok. 120 tys. miesięcznie) zarówno do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, jak i starostów powiatów, których mieszkańcy leczą się w Sochaczewie, wystosowano pisma z żądaniem jak najszybszego uregulowania zaległości. Ponieważ zapewnienie opieki zdrowotnej jest zadaniem starostów, odmowa przyjmowania w Sochaczewie pacjentów z ich terenów skutkować może dla nich wieloma perturbacjami finansowymi i prawnymi.
Ponieważ po interwencjach starosty i wójta gminy Brochów Minister Infrastruktury Andrzej Piłat postanowił przeznaczyć 500 tys. zł na budowę drogi Brochów – Strojec, Zarząd zastanawiał się nad możliwością zdobycia dodatkowych pieniędzy koniecznych do zakończenia jej budowy.
Kolejne 500 tysięcy złotych pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni na olejową przy ZS RCKU.
Dyskutowano także na koncepcją wykonania dojazdu i parkingów od strony ul. Botanicznej do modernizowanego właśnie internatu ZS RCKU. W najbliższym czasie wykonany zostanie dokładny obmiar tych robót i wstępny kosztorys.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował o podsumowaniu programu SAPARD na odcinku drogi Iłów – Brzozów. Modernizacja tej drogi na odcinku 1.620 metrów kosztowała 940 tysięcy złotych, z czego Unia Europejska może pokryć do 40 proc., czyli 376 tysięcy złotych. W tym celu do Sochaczewa przybędzie komicja, która na miejscu dokona odbioru robót i zapozna się z prawidłowym wykorzystaniem pieniędzy na ten cel przeznaczonych.
Wystąpiono do Burmistrza Sochaczewa o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta na działce przy ul. Licealnej – Sienkiewicza. Jest to teren po byłym przedszkolu kolejowym i Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, o wielkości 0,48 ha. Po zmianie zostałby on przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją handlowo – usługową.
Zarząd przyjął uchwałę o zmianie w składzie Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli Wojewody i dwóch Starostwa.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach