starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Mazowieckie pieniadze dla powiatu

08-08-2003 00:00

A A A

Niecałe dwa miesiące trwały przygotowania do powstania „Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”. 5 maja odbyło się pierwsze spotkanie mazowieckich starostów poświęcone temu tematowi, a już 30 lipca starosta sochaczewski Józef Gołębiowski uroczyście podpisał akt umowy nowej spółki. W salach marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika obecni byli także inni członkowie – założyciele – przedstawiciele województwa, powiatów kozienickiego, płockiego, siedleckiego, legionowskiego i Grodziska Mazowieckiego. Gminy reprezentowały Teresin, Mszczonów i Wołomin.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.420 tysięcy złotych., ale do końca roku planuje się zwiększenie go do ponad 2,5 mln. Dodatkowo Powszechny Bank Kredytowy zabezpieczył 70 milionów złotych dla całego kraju, obiecując, że do każdej wpłaconej złotówki dołoży drugą swoją.
Zadaniem Funduszu jest gromadzenie pieniędzy, które pomogłyby małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła. Nie będą to pieniądze przeznaczone bezpośrednio na kredyty i pożyczki, ale na ich zabezpieczenie przez poręczenie konieczne do ich uzyskania. Każdy, kto kiedykolwiek chciał otrzymać jakikolwiek kredyt, wie, jak trudna to procedura. Dotyczy to zwłaszcza osób, które muszą przedstawić bankowi poręczenia majątkowe lub finansowe.
Kredyty uzyskane w ten sposób mogą również pomóc w finansowaniu inwestycji, które będą miały szansę refundacji ze strony funduszy unijnych.
Na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników wybrano władze spółki - Zarząd i Radę Nadzorczą, oraz przyjęto regulamin udzielania poręczeń. Będzie je mógł uzyskać mały lub średni przedsiębiorca, który prowadzi lub podejmuje działalność na terenie województwa mazowieckiego. Nad prawidłowością przyznawany poręczeń i ich rozliczaniem czuwać będzie Komisja Doradcza, złożona z konsultantów – po jednym przedstawicielu każdego wspólnika spółki.
Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach