starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

100 lat szpitala

08-08-2003 00:00

A A A

Pod kierownictwem Janusza Ciury i Tomasza Połcia, reprezentantów starosty Józefa Gołębiowskiego, odbyło się 1 sierpnia kolejne spotkanie komitetu przygotowującego uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Jak już informowałem, obchody odbędą się 9 stycznia przyszłego roku. Rozpoczną się o godz. 10,oo uroczystą mszą św. w kościele p.w. św. Wawrzyńca. O 12,oo nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego medalionu – płaskorzeźby w Szpitalu Powiatowym, a od 14 w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina część oficjalna i artystyczna.
Komitet zapoznał się z pracami nad książką, która ukaże się z tej okazji,. Będzie to monografia nie tylko szpitala, ale i sochaczewskiego szpitalnictwa, którego początki sięgają XV wieku. W 1903 r. car wyraził zgodę na budowę szpitala a Sochaczewie, i nadał mu imię św. Anastazji, urodzonej właśnie córki. Anastazja jest świętą prawosławną, a nadanie jej imienia było jednym z kroków rusycyfikacyjnych. Po osiągnięciu niepodległości, dokumenty z 1920 roku określają szpital już jako Szpital Powiatowy św. Józefa. Dlatego komisja pragnąc nawiązać i podtrzymać tradycję, taką właśnie propozycję złoży Radzie Powiatu, która jest władna przywrócić patrona szpitalowi.
Komitet organizacyjny do września zbierał będzie od wszelkich możliwych instytucji i osób dane dotyczące dziejów szpitala, jego historii i historii osób z nim związanych. Dlatego jeszcze raz apel do wszystkich, którzy mogą w tym pomóc. Prośba jest także do osób, do których z braku możliwości autorzy wspomnień nie dotrą o samodzielne zgłoszenie swoich uwag – najlepiej na ręce Sylwestra Szymańskiego – koordynatora prac na monografią, dyrektora PCPR.
Ze względu na konieczność oszczędności, co stale podkreśla starosta Gołębiowski, nie ma oczywiście mowy o bankietach w hotelu Chopin, co chyba przez pomyłkę ukazało się w niektórych gazetach lokalnych.
Aby jak najszerzej skorzystać z pomocy społeczeństwa w organizacji obchodów, a jednocześnie dać wszystkim możliwość udziału w ich przygotowaniu, postanowiono ogłosić konkurs na projekt płaskorzeźby i pamiątkowego medalu, który wręczany będzie zasłużonym dla sochaczewskiej służby zdrowia.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PŁASKORZEŹBY I MEDALU
1. Konkurs organizowany jest z okazji uczczenia setnej rocznicy powstania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. W związku z propozycją przywrócenia szpitalowi imienia św. Józefa, w trakcie uroczystości rocznicowych zostanie wmurowana płaskorzeźba oraz wręczone medale pamiątkowe.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy ziemi sochaczewskiej
3. Konkurs obejmuje projekt płaskorzeźby o wym. 85 x 50 cm, która wmurowana zostanie w recepcji szpitala, oraz medalu pamiątkowego o średnicy 7 cm (projekt obejmuje awers i rewers).
4. Spośród nadesłanych prac komitet organizacyjny w dniu 16 września wybierze najlepszą.
5. Nagroda dla autora wybranej pracy wynosi 500 zł.
6. Termin dostarczenia prac mija z dniem 15 września 2003 r.
7. Projekty należy składać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przy ul. Ziemowita 10 z podaniem nazwiska i adresu autora.
8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji, tel. 862 – 76 – 15 do 19 wew. 42, 43 lub 48.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach