starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

CYFROWY POWIAT

A A A

Projekt „Cyfrowy Powiat”

Miło nam poinformować, że powiat sochaczewski w odpowiedzi na złożony wniosek w konkursie grantowym prowadzonym pn. „Cyfrowy Powiat”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – V Oś Priorytetowa Rozwój Cyfrowy JST, wspierany w ramach REACT-EU uzyskał akceptację i otrzymał dofinansowanie w wysokości 99 943,90zł.

Głównym założeniem dofinansowania jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Powiat sochaczewski w ramach zadysponowanej kwoty zamierza:

- zwiększyć stopień cyfryzacji instytucji samorządowej poprzez zakup nowego oprogramowania
i sprzętu IT;

- podnieść standardy bezpieczeństwa w przestrzeni informatycznej;

- poprzez szkolenia podnieść kompetencje pracowników działu IT w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługi oprogramowania czy licencji;

- przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa – z uwagi na zwiększony udział cyfryzacji w JST oraz niebezpieczeństwo ataków na środowisko IT samorządowych systemów informatycznych.

 

Poprzez realizację projektu „Cyfrowy Powiat” zostaną osiągnięte następujące cele:

- cyfryzacja JST poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania;

- zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym;

- niwelowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, wywołanych wystąpieniem w Polsce pandemii Covid-19.

Powyższe działania zaproponowane przez powiat sochaczewski wpisują się w cele szczegółowe,
w ramach V Osi Priorytetowej POPC.

Otrzymane dofinansowanie w formie grantu to 100% wydatków kwalifikowalnych.