starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Cyberbezpieczny Samorząd

A A A

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Sochaczewski znalazł się na liście rankingowej projektu:

„Cyberbezpieczny Samorząd”

i otrzymał dofinansowanie w wysokości 849 932,94zł na zadanie pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sochaczewskim”.


Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania
i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Uzyskane dofinansowanie umożliwi Powiatowi Sochaczewskiemu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostki, poprzez wzmocnienie odporności urzędu na cyberzagrożenia oraz
jego zdolności wczesnego wykrywania ich i reagowania na nie, w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

W ramach dofinansowania, w obszarze organizacyjnym zostaną przeprowadzone audyty zgodnie
z wytycznymi określonymi w ramach wyznaczonych procedur tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych ram interoperacyjności systemów informatycznych czy Ustawą
o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Obszar kompetencyjny to szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu, by zwiększyć świadomość związaną z zagrożeniami jakie niesie „czynne” użytkowanie systemów informatycznych w dobie szeroko rozwiniętej informatyzacji. W obszarze technicznym zostaną dokonane zakupy nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania w celu ulepszenia i zwiększenia ochrony przed cyberatakami.

Wszystkie działania związane z pozyskanym dofinansowaniem są ukierunkowane w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć dostęp do danych przechowywanych w urzędzie, zwiększyć świadomość na temat zagrożeń płynących z sieci oraz zapewnić jak najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa urzędu.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad