starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Numery kont bankowych

A A A

Numery kont bankowych

 

UWAGA! Od dnia 1 października 2023 roku zmiana numerów kont bankowych

Numery kont bankowych:

16 9011 0005 0013 1313 2000 0040 - opłaty skarbowe za wydanie decyzji,wydanie zaświadczeń, pełnomocnictw, upoważnień

 

58 9011 0005 0013 1313 2000 0060 - opłaty za targi rolne, dożynki, różne

 

24 9011 0005 0013 1313 2000 0090 - Opłaty roczne dotyczące gruntów Skarbu Państwa: wieczyste użytkowanie garaży, jednostek, spółek, opłaty przekształceniowe dotyczące gruntów Skarbu Państwa, które przeszły na własność osób fizycznych, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu ustalenia służebności na gruncie Skarbu Państwa

45 9011 0005 0013 1313 2000 0100  - Opłaty administracyjne dotyczące: geodezji, najmu, dzierżaw, dzienników budowy, kart wędkarskich, opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, znaki, dowody rejestracyjne, licencje, zezwolenia, wypisy, prawa jazdy), kary za usunięcie pojazdów z dróg (holowanie i parking) oraz inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami

50 9011 0005 0013 1313 2000 0010 - Dotacje, subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wadia, dochody ze sprzedaży majątku, odszkodowania oraz inne wpłaty dotyczące zadań Powiatu Sochaczewskiego