starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Numery kont bankowych

A A A

Numery kont bankowych

 

UWAGA! Od dnia 1 września 2015 roku zmiana numerów kont bankowych

Numery kont bankowych


87 1240 5703 1111 0010 6445 2635 - opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę,

                                                   wodno-prawne, zaświadczenia

02 1240 5703 1111 0010 6445 2710 - opłaty ewidencyjne, za targi rolne, dożynki

05 1240 5703 1111 0010 6445 2462 - opłaty roczne, melioracyjne, odszkodowania dotyczące

                                                   Skarbu Państwa

68 1240 5703 1111 0010 6445 2589 - opłaty administracyjne dotyczące geodezji, za najem,

                                                   dzierżawę, dzienniki budowy, karty wędkarskie,

                                                   komunikacyjne, holowanie i parking

19 1240 5703 1111 0010 6445 2404 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

                                                  dotacje, subwencje, wadia, dochody ze sprzedaży majątku