starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Budżet Obywatelski

A A A

  

 

POWIATOWY BUDŻET OBYWATELSKINA NA 2025 r.

 

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony:

https://powiatsochaczewski.budzetobywatelski.pl/.

 

__________________

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W RAJDZIE

RAJD ROWEROWY ŚLADAMI KULTURY EWNGELICKIEJ - IŁÓW 2023 R.

16 wrzesnia 2023 r. - zapisy do 8 września - do godz. 15.30 - szczegóły w regulaminie

 

REGULAMIN

MAPKA

ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNI

ZGŁOSZENIE NIEPEŁNOLETNI

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POWIATOWY BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym mechanizmem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych danego samorządu w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 

Zasadniczym celem jego wprowadzenia jest chęć włączenia w procesy zarządzania danym obszarem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu dyskusji – konsultacji społecznych w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako „eksperci we własnej sprawie”. To oni przecież artykułują najlepiej swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów w zakresie choćby poprawy infrastruktury drogowej. Oznacza to, iż mieszkańcy w przypadku budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań, które następnie podlegają analizie pod kątem formalnym, ale i możliwości ich realizacji. Należy zaznaczyć, że nie mogą one wykraczać poza zadania własne danej jednostki samorządowej, a tym samym być zgodne z ustawą o samorządzie. Zweryfikowane propozycje poddaje się następnie pod głosowanie. Te, najczęściej wskazywane, będą miały szanse realizacji.

 

W czasie spotkań starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta z mieszkańcami powiatu w 2017 roku zgłoszono potrzebę utworzenia budżetu obywatelskiego w powiecie sochaczewskim. Mieszkańcy chcieli mieć możliwość decydowania, na jakie zadania ma być przeznaczona część środków z budżetu powiatu, a także realizować własne pomysły i mieć swój wkład w rozwój powiatu sochaczewskiego.

 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie rozpoczęło realizację Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, który będzie co roku kontynuowany. Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do śledzenia na bieżąco kolejnych etapów konsultacji i aktywnego udziału w następnych edycjach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

 

Zakładka: POWIATOWY BUDŻET OBYWATELSKI :

2018 - REALIZACJA 2019r. – zawiera informacje o działaniach w ramach PBO wykonanych w 2018r. i projektach realizowanych w 2019 roku.

2019 - REALIZACJA 2020r.- zawiera informacje o działaniach w ramach PBO wykonanych w 2019 r i projektach realizowanych w 2020 roku.