starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

2018 - realizacja 2019 r.

A A A

Kino Letnie w Gmnie Nowa Sucha w ramach PBO

Rozpoczęła się realizacja kolejnego z projektów w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

Kino Letnie w Gminie Nowa Sucha

Pierwszy seans (otwarcie całego projektu)

12 lipca, godzina 21.30

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej

Film: „Był sobie pies”, reżyseria Lasse Hallström, komedia familijna, prod. USA

Drugi seans

19 lipca, godz. 21.30

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim

Trzeci seans

2 sierpnia, godz. 21.00

Stadion Klubu Sportowego „Promyk” Nowa Sucha

Czwarty seans

16 sierpnia, godz. 21.00

Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie

Piąty seans

30 sierpnia, godz. 21.00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

 

Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego w ramach PBO

Rozpoczęła się realizacja kolejnego z projektów w ramach I edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. 23 czerwca 2019 roku w godzinach 15.00-18.00 w Osadzie Puszczańskiej PTTK w Tułowicach odbył się pierwszy pokaz rycersko-artyleryjski pt.: „Średniowieczne korzenie powiatu sochaczewskiego” realizowany przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Poniżej szczegółowy program „Średniowiecznych korzeni powiatu sochaczewskiego” :

 

POKAZY RYCERSKIE I ARTYLERYJSKIE:

 1. Osada Puszczańska PTTK, Tułowice, gmina Brochów 23.06.2019 - niedziela - godz. 15.00- 18.00;
 2. Gminny Ośrodek Kultury Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn 27.07.2019 - sobota - godz. 15.00- 18.00;
 3. Boisko przy szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha, 28.07.2019 - niedziela - godz. 15.00- 18.00.

 

SOCHACZEWSKI TURNIEJ RYCERSKI

 1. Park Garbolewskich w Sochaczewie , 3-4.08- sobota od godz. 10.00 do 21.00 i niedziela od 10.00 do 14.00.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Rekrutacja na kurs w ramach projektu „Język angielski dla każdego” realizowana w zakresie Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zakończona.

 

Do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 48 szt. Formularzy Rekrutacji do projektu „Język angielski dla każdego”. W formie papierowej do Kancelarii Ogólnej Starostwa wpłynęło 12 szt. formularzy, a elektronicznie 36 szt. formularzy, w tym cztery egzemplarze formularza zostały przesłane po wyznaczonym terminie.

 

Po zakończeniu rekrutacji została wybrana grupa 30 uczestników projektu. O zakwalifikowaniu na kurs decydowała kolejność zgłoszeń (zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa na kurs „Język angielski dla każdego”) .

 

Osoby zakwalifikowane zostały poinformowane o tym fakcie telefonicznie (SMS) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.01.2019r.

 

Sporządzona została także lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby lub skreślenia z listy podstawowej zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 

_________________________________________________________________________________________________

Ruszają zapisy na kurs języka angielskiego w ramach PBO od 14 stycznia br. od godz. 10.00.

 

W ramach projektu „Język angielski dla każdego” poniżej przedstawiamy Formularz rekrutacji oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

 

Formularz rekrutacji do projektu „Język angielski dla każdego”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Język angielski dla każdego”

 

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacji do projektu należy składać w dniach 14.01.2019 r. (od godz. 10.00) do 18.01.2019 r. (do godz. 16.00),  drogą elektroniczną (scan w pliku pdf.) na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

 

Przypominamy, iż o zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Formularze, które nie będą dostarczone w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ustalenie listy zakwalifikowanych nastąpi do dnia 23.01.2018 r.

 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie (SMS) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

________________________________________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-18 stycznia 2019 roku rozpocznie się rekrutacja na kurs „Język angielski dla każdego” realizowany w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

 

Podstawowe informacje nt. kursu:

 1. Uczestnikami kursu będzie 30 osób (osoby te musza być pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu sochaczewskiego i dobrowolnie wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie).
 2. Formularz rekrutacji do projektu oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będzie dostępny od 14.01.2019 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczewie oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiatsochaczew.pl w zakładce Powiatowy Budżet Obywatelski.
 3. Rekrutacja uczestników rozpocznie się 14.01.2019 r. od godz. 10.00 i będzie trwać do 18.01.2019 r. do godz. 16.00.
 4. O zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 5. Kurs odbywać się będzie na dwóch poziomach trudności: podstawowym i średniozaawansowanym.
 6. Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie.
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, koszty ich organizacji finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku:

 

Projekty miękkie:

 1. „Język angielski dla każdego” - kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 2745 szt. - tj. 9696,29 punktów.
 2. „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha” - kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 15.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 995 szt. - tj. 4273,25 punktów.
 3. „Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego” - cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 393 szt. - tj. 978,51 punktów.

Projekt twardy:

 1. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie”. Szacunkowy koszt projektu 775.342 zł brutto. Ilość oddanych głosów to  4 626 szt. - tj. 15 416,66 punktów.