starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

2019 - realizacja 2020 r.

A A A

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 13-17 stycznia 2020 roku rozpocznie się rekrutacja na kurs „Język angielski dla każdego” organizowanego w gminie Rybno oraz kurs ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” organizowanego w gminie Młodzieszyn.
 
 • - Kursy będą zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok
 
 • - Zapisy na kurs z języka angielskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego rozpoczną się 13 stycznia br. od godz. 10.00.
 
- Każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który chce się zapisać na kurs ,,Język angielski dla każdego’’ organizowanego w gminie Rybno musi wypełnić poniższy formularz rekrutacji:
 
,,Język angielski dla każdego''  w gminie Rybno - Formularz rekrutacji nr 1
Regulamin kursu ,,Język angielski dla każdego'' - Regulamin uczestnictwa w kursie - Rybno
 
Natomiast mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, którzy chcą uczestniczyć na kurs ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” organizowanego w gminie Młodzieszyn muszą wypełnić poniższy formularz rekrutacji:
 
,,Z Językiem angielskim bliżej Europy" w gminie Młodzieszyn - Formularz zgłoszenia
Regulamin ,,Z językiem angielskim bliżej Europy'' - Regulamin uczestnictwa - Młodzieszyn
 
Bardzo ważne jest, aby wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia. Wypełniony formularz będzie wyrażeniem przez mieszkańca chęci wzięcia udziału w kursie z języka angielskiego w danej gminie. Po utworzeniu listy osób zakwalifikowanych nie będzie możliwa zmiana miejsca uczestnictwa w kursie.
 
 
 • Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacji do projektu należy składać do 17.01.2020 r. (do godz. 16.00),drogą elektroniczną (scan w pliku pdf.) na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pllub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew. 
 
 • Przypominamy, iż o zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń.Formularze, które nie       będą dostarczone w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 • Ustalenie listy zakwalifikowanych nastąpi do dnia 22.01.2020 r.
 
 • Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie (SMS) lub za pośrednictwem          poczty elektronicznej.
 
Podstawowe informacje nt. kursu:

1.Uczestnikami kursu będzie 40 osób w każdej z dwóch lokalizacji (osoby te musza być pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu sochaczewskiego i dobrowolnie wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie).

2.Formularz rekrutacji do projektu oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będzie dostępny od 13.01.2020 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiatsochaczew.pl w zakładce Powiatowy Budżet Obywatelski ,,2019- realizacja 2020”.

3.Rekrutacja uczestników rozpocznie się 13.01.2020 r. od godz. 10.00 i będzie trwać do 17.01.2020 r. do godz. 16.00.

4.O zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń.

5.Kurs odbywać się będzie na dwóch poziomach trudności: podstawowym i średniozaawansowanym.

6.Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie oraz Urzędzie Gminy Rybno.

7.Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, koszty ich organizacji finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok. 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej

 drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego !!!

 

   Uprzejmie informujemy, iż w dniach 3.12.2019 r. – 16.12.2019 r. zostanie przeprowadzona ankieta służąca ocenie zasad i funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego w roku 2019.

   Ankieta dostępna będzie od dnia 3.12.2019 r. na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w  zakładce ,,2019- REALIZACJA 2020 r.’’ oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

   Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 16.12.2019 r. poprzez złożenie jej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub przesłanie jej na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

 

 

 

Mamy wyniki głosowania na tegoroczny Powiatowy Budżet Obywatelski !!!!

Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego do realizacji przystąpią 4 projekty miękkie oraz 2 projekty twarde.

W dniach 1 – 30 września 2019 roku mieszańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 17 projektów zgłoszonych w ramach PBO. Na liście znalazło się 8 projektów miękkich i 9 projektów twardych.

Ustalenie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą nr VI/42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku wraz z Uchwałą zmieniająca nr VIII/63/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku.

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2020 roku:

Projekty miękkie:

 • Projekt „Powiatowe Kino Letnie” - Ilość oddanych ważnych głosów to 7 547 szt. – tj. 25 541,19 punktów. Szacunkowy koszt projektu 48.000 zł brutto.
 • Projekt ,,Język angielski dla każdego” (Gmina Rybno) - Ilość oddanych ważnych głosów to 2 351 szt.- tj. 21 414,05 punktów. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto.
 • Projekt ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” (GOK Młodzieszyn) - Ilość oddanych ważnych głosów to 1 024 szt. – tj. 5 260,14 punktów. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto.
 • Projekt ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej’’ - Ilość oddanych ważnych głosów to 622 szt. – tj. 2 930,20 punktów. Szacunkowy koszt projektu 40.000 zł brutto.

Projekty twarde:

 • Projekt ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie szkoły ZSRCKU w Sochaczewie – Ilość oddanych głosów to 6 925 szt. – tj. 24 516,84 punktów. Szacunkowy koszt projektu 342.521 zł brutto.
 • Projekt „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewski’’ - Ilość ważnych głosów to 1 868 szt.- tj. 7 090,17 punktów. Szacunkowy koszt projektu to kwota 399 812 zł brutto. W/w projekt został wybrany zgodnie z zapisem w § 13 pkt.4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020 – „Jeśli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków”.

 

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1.000.000 zł (projekty miękkie – 200.000 zł, projekty twarde – 800.000 zł). Możliwość oddania głosów na wybrane projekty w ramach PBO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Głosy można było oddać za pośrednictwem ankiety. Podczas głosowania można było złożyć maksymalnie jedną ankietę, a tym samym oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt miękki i jedne na projekt twardy. Złożenie więcej niż jednej ankiety bądź oddanie głosów w sposób nieprawidłowy skutkowało unieważnieniem oddanych głosów. Łącznie zostało złożonych 20 684 szt. ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 35 551, w tym 31 441 głosów ważnych (88%) i 4 110 głosów nieważnych (12%). Najczęstszym powodem unieważnienia głosów było złożenie więcej niż jednej ankiety do głosowania, kolejno podanie miejsca zamieszkania poza powiatem sochaczewskim, brak podania danych osobowych, brak podania adresu zamieszkania a także zaznaczenie na karcie więcej niż dwóch projektów. Zdecydowana większość głosujących wybrała formę papierową oddając 20 601 ankiet do urn, w formie elektronicznej oddanych zostało 83 szt. ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w Kancelarii Ogólnej Starostwa w ilości 16 098 szt. (w tym: ankiety złożone przez Szpital w ilości 5 073 szt. oraz przez szkołę ZSRCKU w Sochaczewie w ilości 7 134 szt.), w Urzędzie Gminy Rybno 2 233 szt. oraz w Urzędzie Gminy Iłów 727 szt.

 

Zestawienie projektów twardych i miękkich wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz szacunkową kwotą realizacji projektu

Projekty miękkie:

Nazwa projektu

Ilość punktów

Ilość głosów

Szacunkowy koszt projektu

1. ,,Z poezją w powiecie" 

2 035,90

514,00

35,000 zł brutto

2. ,,Powiat sochaczewski na dawnej fotografii" 

1 208,87

420,00

50.000 zł brutto

3. ,,Z językiem angielskim bliżej Europy" (Gm. Młodzieszyn) 

5 260,14

1 024,00

50.000 zł brutto

4. ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej" 

2 930,20

622,00

40.000 zł brutto

5. ,,Powiatowe Kino Letnie" 

25 541,19

7 547,00

48.000 zł brutto

6. ,,Ocalić od zapomnienia. Opowiedz mi swoją historię" 

1 215,01

395,00

46.000 zł brutto

7. ,,Rok 2020 - Rokiem Bitwy Warszawskiej" 

2 531,53

626,00

30.000 zł brutto

8. ,,Język angielski dla każdego" (Gm. Rybno) 

21 414,05

2 351,00

50.000 zł brutto

 

Projekty twarde:

Nazwa projektu

Ilość punktów

Ilość głosów

Szacunkowy koszt projektu

1. ,,Przebudowa parkingów i dróg wewnętrznych w ZSCKP" 

6 803,78

2 029,00

640.000 zł brutto

2. ,,Siłownia pod chmurką na Kątach" 

313,95

100,00

52.000 zł brutto

3. ,,Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacji i zgromadzeń" 

24 516,84

6 925,00

342.521 zł brutto

4. ,,Remont drogi powiatowej nr 3838 na odcinku Stare Budy - Młodzieszyn" 

2 632,70

462,00

800.000 zł brutto

5. ,,Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim" 

7 090,17

1 868,00

399.812 zł brutto

6. ,,Przebudowa drogi powiatowej Miękinki" 

3 928,53

670,00

800.000 zł brutto

7. ,,Remont dróg powiatowych w Gminie Rybno" 

18 903,15

1 906,00

800.000 zł brutto

8. ,,Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ulicy Gawłowskiej…" 

64,21

16,00

75.000 zł brutto

9. ,,Modernizacja bloku operacyjnego wraz z podłożem elektrostatycznym w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie'' 

12 875,00

3 966,00

800.000 zł brutto

 

Gartulujemy zwycięzkim projektom oraz dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego za ogromne zaangażowanie i wkład w oddawanie głosów na projekty, które mają wpływ na rozwój powiatu sochaczewskiego.

 

RUSZA GŁOSOWANIE W RAMACH POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATLEKSIEGO NA ROK 2020

 

Wszystko w naszych rękach !!!!

 

Już dzisiaj rusza głosowanie na projekty, które zostały złożone w tegorocznej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w zeszłym roku pula do rozdania to 1 000 000 zł. Mieszkańcy mogą wybierać z pośród 17 zgłoszonych projektów (8 projektów miękkich oraz 9 projektów twardych) do końca września.  

Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w  Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego do głosowania na projekty.

Ankieta do głosowania:

ankieta do głosowania

 

   Przedstawiamy listę przyjętych oraz odrzuconych projektów złożonych w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się w dniach 1-30 września 2019 r.

     Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

 

lista odrzuconych projektów

lista przyjętych projektów

 

 

 

Powiatowy Budżet Obywatelski na rok 2020

         Zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu projekty w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zostały poddane dogłębnej analizie przez wydziały i jednostki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.  Weryfikacja projektów odbywała się na podstawie informacji podanych przez pomysłodawców w formularzach zgłoszenia projektu oraz na podstawie dodatkowych załączników i wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji formalno-prawnej oraz kosztowej projektu. Analiza zgłoszonych projektów odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie PBO.

     Na tej podstawie Zespół Opiniujący ds. PBO dokonał wyboru projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego. „Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020” oraz „Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020” zostanie umieszczona w najbliższych dniach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie tj. www.powiatsochaczew.pl oraz będzie dostępna w wersji papierowej na tablicy przy Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz na tablicach ogłoszeń w gminach powiatu sochaczewskiego.  

     Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się w dniach 1-30 września 2019 r.

     Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

 

 

 

 

Powiatowy Budżet Obywatelski na rok 2020
 
Uprzejmie informujemy, iż od 10 lipca 2019 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycje projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.
 
W  dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła Uchwałę nr VI/42/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020.
 
Zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Budżetu Obywatelskiego (dalej PBO) w dniach 10 – 31 lipca 2019 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycję projektów do PBO.

 

Konsultacje społeczne dotyczące PBO obejmują teren całego powiatu sochaczewskiego. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie powiatu sochaczewskiego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Egzemplarz uchwały do zapoznania dostępny jest na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie BIP w zakładce Budżet Obywatelski.
 
W budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego na rok 2020 do dyspozycji mieszkańców jest kwota  1.000.000 zł, w tym:
1) 800.000 zł na projekty „twarde” o wartości - od 50.000 zł do 800.000 zł;
2) 200.000 zł na projekty „miękkie” o wartości – od 10.000 zł. do 50.000 zł;
 
Zasady zgłaszania propozycji projektów do PBO:
 
 1. Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego.

 

 1. Nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego trwa w dniach 10 – 31 lipca 2019 roku.
 
 1. Propozycje projektów można składać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu” (Załącznik nr 2 w/w Uchwały) wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu” (Załącznik nr 3 w/w Uchwały), które będą dostępne do pobrania na stronie www.powiatsochaczew.pl, Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego.
  Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.pdf

          Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.docx

 
 1. Do „Formularza zgłoszenia projektu” wnioskujący dołącza „Listę poparcia dla projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy. „Formularz zgłoszenia projektu” uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.
  Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.pdf

         Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.docx

 
 1. Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
 
 1. Każdy uprawniony mieszkaniec powiatu sochaczewskiego może zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 
Poniżej przedstawiamy terminy kolejnych etapów konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
 • 10.07.2019 – 31.07.2019 roku - Składanie przez mieszkańców propozycji projektów.
 • 01.08.2019 – 20.08.2019 roku - Weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania.
 • do 25.08.2019 roku - Ogłoszenie listy punktów gdzie można oddać głos oraz adres strony internetowej, adres e-mail.
 • 01.09.2019 - 30.09.2019 roku - Głosowanie nad propozycjami.
 • do 31 października 2019 roku- Ogłoszenie wyników konsultacji.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.
 
regulamin pbo 2020

Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.pdf

Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.docx

Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.pdf

Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.docx

 

 

_______________________________________________________________________________________________

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały uwag nie wniesiono.

_______________________________________________________________________________________________
Zarząd Powiatu w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż  w dniach 17.04. - 02.05.2019 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020. Jest to drugi etap konsultacji społecznych  dotyczących zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego.
Projekt uchwały będzie dostępny w dniach 17.04. - 02.05.2019 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego zapraszamy do uczestniczenia w procesie tworzenia i realizacji budżetu obywatelskiego.
Ankieta będzie dostępna od dnia 17.04.2019 r. do 02.05.2019 r. na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

_______________________________________________________________________________________________
 
Raport z I konsultacji społecznych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
w zakresie drugiej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 
Kliknij tu---Raport
 
_______________________________________________________________________________________________
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.
 
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta służy ocenie zasad funkcjonowania PBO przeprowadzonego w 2018 roku oraz określeniu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych PBO w 2019 roku.
 
Wypełnioną ankietę należy przesłać w dniach 14.01.2019 r. - 25.01.2019 r. drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.
_______________________________________________________________________________________________
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14.01.2019r. - 25.01.2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej .
Celem konsultacji będzie ocena zasad funkcjonowania I edycji PBO oraz określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie II edycji budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego.
Ankieta będzie dostępna od dnia 14.01.2019r. na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.