starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Zarząd Powiatu Rada Powiatu Komisje Stałe Rady Powiatu Harmonogram pracy Rady Powiatu Interpelacje i zapytania radnych Raport o stanie powiatu Wersja kontrastowa

Interpelacje i zapytania radnych

A A A

Interpelacja radnego złożona na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca 2019 roku

 

  Zapytania radnego złożone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca 2019 roku

 

   Zapytania radnej złożone w dniu 28 maja 2019 rok

  

   Interpelacja radnej złożona w dniu 24 czerwca 2019 roku

     

    Interpelacja radnej złożona w dniu 27 sierpnia 2020 roku

     Zapytanie radnej złożone w dniu 27 sierpnia 2020 roku

 Interpelacja radnego złożona w dniu 8 września 2020 roku  

      Interpelacja radnej, złożona w dniu 20 października 2020 roku

Interpelacja radnego złożona w dniu 18 stycznia 2021 roku

Zapytanie radnego złożone w dniu 2 lutego 2021 roku

Zapytanie radnych złożone w dniu 4 marca 2021 rok

Interpelacja radnej złożona w dniu 4 marca 2021 roku

 Interpelacje radnego złożone w dniu 14 czerwca 2021 roku