starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Zarząd Powiatu Rada Powiatu Komisje Stałe Rady Powiatu Harmonogram pracy Rady Powiatu Interpelacje i zapytania radnych Raport o stanie powiatu Wersja kontrastowa

Komisje Stałe Rady Powiatu

A A A

Komisje stałe Rady Powiatu na lata 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna

Sylwester Lewandowski – przewodniczący

Filip Kopka – zastępca przewodniczącego

Aneta Sowińska, Daniel Janiak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Aneta Roskosz – przewodnicząca

Daniel Janiak – zastępca przewodniczącego

Filip Kopka, Wojciech Ćwikliński, Iwona Szlaga

 

Komisja Budżetowa

Aneta Sowińska – przewodnicząca

Jan Aleksander Łopata – zastępca przewodniczącego

Jolanta Gonta, Bogdan Dobrzyński, Agnieszka Ptaszkiewicz

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Bożena Samson – przewodnicząca

Robert Gajda - – zastępca przewodniczącego

Andrzej Kierzkowski, Tadeusz Głuchowski, Wanda Dragan

 

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Daniel Janiak – przewodniczący

Anna Pawłowska - zastępca przewodniczącego

Tadeusz Głuchowski, Iwona Szlaga

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Anna Pawłowska – przewodnicząca

Bogumił Czubacki - zastępca przewodniczącego

Jolanta Gonta, Andrzej Kierzkowski, Agnieszka Ptaszkiewicz.

 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Józef Chocian – przewodniczący

Sylwester Lewandowski – zastępca przewodniczącego

Anna Pawłowska, Robert Gajda, Dariusz Zielski

 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa I Ochrony Środowiska

Filip Kopka – przewodniczący

Bogdan Dobrzyński - – zastępca przewodniczącego

Bożena Samson, Aneta Roskosz, Dariusz Zielski